Dětem se věnují

Leona Gergelová

Srdce Jeřabinky. Několik desítek let působení v mateřských školách nebo jako chůva dětí také v zahraničí, stejně jako její životní moudrost, je kombinací, která určuje její nenahraditelnost při naplňování idejí o obsahu pedagogického působení Jeřabinky v praxi. Každý týden vede mateřské centrum pro nejmenší děti. Šíří tak výchovné myšlenky Rudolfa Steinera a mnohých dalších osvícených myslitelů, prosazujících individuální a respektující přístup k dětem, kladoucí důraz na prostředí, které děti v útlém věku obklopuje, na všestranný rozvoj osobnosti, ale také na určení hranic, socializaci dětí, učení se ohleduplnosti, toleranci a vzájemnému respektu, stejně jako prosazování sama sebe a učení se svobodě s ohledem na potřeby druhých. Její masérská rekvalifikace přináší dětem možnost zažít jemné masáže před usnutím. Při pedagogické práci ráda a často využívá muzikoterapeutického působení.

 

Hana Dlubalová

Hanka do Jeřabinky přišla z mostecké školy, kde mimo jine doprovázela hudební sbor na klavír. Je to klavíristka, která se skvěle věnuje dětem i v hudebním kroužku, kde učí děti ve věku již od tří let hravou a zážitkovou formou hru na klavír a uvádí děti do světa hudby, kde v přirozenosti dětem vlastní propojuje zpěv, pohyb a rytmus v jednotný celek.Stále se učí novým věcem, novému poznávání - studuje waldorfský seminář pod Asociací waldorfských mateřských školek a dokáže velmi krásně vést děti v lásce k vzájemné úctě a respektu. Je to velká posila Jeřabinkového společenství. Má dvě děti.

Monika Bachurová  – učitelka MŠ, chůva

Monika  je v Jeřabince krátce, přišla z mostecké školy, kde byla asistentkou pro autistického žáka. Waldorfskou pedagogiku si hned zamilovala a snaží se následovat a propojovat společenství. Malé děti ji miluji, je k nim klidná a pozorná. Učí se novým věcem, je otevřená poznávat nove obzory. Krásně maluje. Je maminkou dvou chlapců, z nichž jeden nastoupí v září do základní školy Jeřabinka.

Věra Robejšková

Duše zdravé kuchyně, s láskou připravuje svačinky jako od maminky. Osobní zkušenosti s přípravou veganské kuchyně a nápaditost zúročuje každý den při přípravě zdravých „domácích“ přesnídávek a svačin pro děti. Její humor, vlídnost a respekt k dětem do konceptu školky skvěle zapadá.

Mgr. Tomáš Gergel

Metodik sportu, vystudoval FTVS UK Praha. Srdcem fotbalista, jeden ze zakladatelů Fotbalové školy Litvínov. Radost z pohybu je pro něj stejně důležitá jako touha vítězit. Každý týden připravuje pro děti dvouhodinové tělovýchovné aktivity v tělocvičně.

Mgr. Zuzana Štěpánová

Iniciátorka založení spolku Krušnohorská waldorfská iniciativa a spolu se svým manželem a spolkem také zřizovatelka mateřské školy. Profesí advokátka, maminka dvou dětí, z nichž starší syn brzy zahájí povinnou školní docházku. Pedagogiku Rudolfa Steinera pro sebe stále objevuje, je pro ni však od začátku především nevyčerpatelným zdrojem inspirace, jak v lásce a tvořivosti lze děti vést, a odpovědí na otázku, co děti od výchovy a vzdělání skutečně potřebují, aby mohly žít šťastný, úspěšný a naplněný život ve zdraví a jak má v tomto kontextu působit jejich vychovatel a učitel. Od myšlenky mateřskou školu založit a otevřít je tím, kdo zodpovídá za administrativní záležitosti mateřské školy.

 

 

 

Základní a Mateřská škola
Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
0 ks
Košík: 0,00
0 ks