Pedagogický sbor

 

Leona Gergelová – ředitelka

Paní Gergelová je nadána darem vést školu v lásce, poctivosti, a s plnou zodpovědností vůči dětem a jejich rodičům. Tento závazek je pro ni jediným kritériem při posuzování, zda nasazení učitelů, vychovatelů a kohokoli pečujícího o děti či o prostředí ve škole, je plně profesionální.Její životní zkušenost a moudrost jí dává jedinečný náhled na výchovu a rozvoj osobnosti dětí, nezastupitelný při usilování o vytvoření takového prostředí pro výchovu a vzdělávání, které je v daný čas a na daném místě nejlepší možné. Vedle přímé pedagogické činnosti v mateřské škole, vede každý týden mateřské centrum pro nejmenší děti, vstupuje mezi děti se svým muzikoterapeutickým působením a probouzí lásku k hudbě také mezi školáky. Šíří tak výchovné myšlenky Rudolfa Steinera a mnohých dalších osvícených myslitelů, prosazujících individuální a respektující přístup k dětem, kladoucí důraz na prostředí, které děti v útlém věku obklopuje, na všestranný rozvoj osobnosti, ale také na určení hranic, socializaci dětí, učení se ohleduplnosti, toleranci a vzájemnému respektu, stejně jako prosazování sama sebe a učení se svobodě s ohledem na potřeby druhých. Paní Gergelová je nenahraditelná při naplňování idejí o obsahu pedagogického působení Jeřabinky.

Lenka Walterová - 3. třída

 

Mgr. Magdaléna Jelínková - 2. třída

Jako pedagog působím ve školství sedmým rokem, původně jsem, ale chtěla být ekologem, z toho důvodu jsem vystudovala na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně obor Ekologie a ochrana životního prostředí, z něhož mám titul bakaláře. Osud mě, ale svedl na cestu učitelství a já si po nástupu do prvního zaměstnání dostudovala na Univerzitě Jana Amose Komenského dvouletý obor – Speciální pedagogika, Učitelství pro 1. stupeň. A jsem za to ráda, protože práce s dětmi mě naplňuje a dělám ji velice ráda. Nyní se stanu třídní učitelkou 2. třídy a moc bych si přála, abychom s dětmi ve třídě i mimo ni zažívali jen samé hezké chvíle.

 

Mgr. Barbora Sirůčková - 1. třída

Jsem čerstvou absolventkou, v roce 2019 jsem ukončila studium na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s červeným diplomem. Kvalifikační práce jsem zaměřila na pedagogickou práci s žákem s hyperkinetickou poruchou a s žákem nadaným. Během studia jsem se věnovala vychovatelské činnosti. Nyní jsem odhodlaná učit se novým věcem, profesně i osobně se rozvíjet a studovat waldorfskou pedagogiku.

 

Hana Berlová - družina

 

 

 

Základní a Mateřská škola
Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
0 ks
Košík: 0,00
0 ks