Základní škola

POKRAČOVAT

Mateřská škola

POKRAČOVAT

Aktuality

POKRAČOVAT

Vítejte v Jeřabince

Základní škola a mateřská škola Jeřabinka je nestátní nezisková školská právnická osoba. Byla založena v roce 2015 jako mateřská škola, pracující na principech waldorfské pedagogiky. V roce 2018 získala vlastní školní budovu a rozšířila svoji činnost o základní školu. Vznikla z iniciativy rodičů, pedagogů a dalších podporovatelů.

Škola je otevřena každému, kdo sdílí její základní myšlenky, je zapsána ve školském rejstříku MŠMT ČR, podléhá České školní inspekci a naplňuje svůj Školní vzdělávací program.

Ve školním roce 2022/23 je v Litvínově otevřeno již 6 ročníků základní školy, 2 třídy mateřské školy, školní družina a školní klub. Ve škole je řada aktivit otevřena také veřejnosti.

Nadcházející události

Kalendář všech akcí

Vítejte v Jeřabince

1třída 6

Základní škola a mateřská škola Jeřabinka je nestátní nezisková školská právnická osoba. Byla založena v roce 2015 jako mateřská škola, pracující na principech waldorfské pedagogiky. V roce 2018 získala vlastní školní budovu a rozšířila svoji činnost o základní školu. Vznikla z iniciativy rodičů, pedagogů a dalších podporovatelů.

Škola je otevřena každému, kdo sdílí její základní myšlenky, je zapsána ve školském rejstříku MŠMT ČR, podléhá České školní inspekci a naplňuje svůj Školní vzdělávací program.

Ve školním roce 2023/24 je v Litvínově otevřeno již 7 ročníků základní školy, 2 třídy mateřské školy, školní družina a školní klub. Ve škole je řada aktivit otevřena také veřejnosti.

Nadcházející události

Aktuality

Výsledky zápisu do Mš

Zápis do Mš
Více...

Ředitelské volno

Ředitelské volno
Více...

Zápis do ZŠ

Zápis do ZŠ
Více...

Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmark
Více...

Waldorfská škola

Waldorfská pedagogika vychází z anthroposofické antropologie Rudolfa Steinera (1861-1925), která si všímá zákonitostí vývojových kroků dítěte a mladého člověka, proměn a rozvoje jeho vztahu ke světu a jeho schopnosti učit se. Podle toho také k žákovi přistupuje.

 

Waldorfská výuka je vhodná pro děti všech sociálních vrstev, dbá na všestranný rozvoj dítěte v praktických a uměleckých oborech. Děti se učí klasickým předmětům, k tomu se však věnují i ručním pracím, jako je pletení, dřevořezba, plstění nebo malba akvarelem.

Naše pedagogika usiluje o výchovu svobodných lidí, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě a zároveň se věnovat sobě, být zodpovědní, samostatní a sociálně pozitivně zaměření.

Žáci se učí v pohybu a rytmu, vzdělávají se též pomocí vyprávění příběhů. Poznatky si zapisují do epochových sešitů, které jsou vypracovány s velkou pečlivostí a tvoří přehledy právě probíraného učiva. Spolupráce žáků převažuje nad jejich vzájemnou soutěživostí.

Náš tým

„Přijměme děti v úctě, vychovejme v lásce a propusťme ve svobodě.“
Rudolf Steiner
zakladatel waldorfske pedagogiky

Staňte se naším učitelem!

Chcete být součástí našeho milého kolektivu? Nabízíme zázemí malé školy rodinného typu a touhu společně růst.