Základní a Mateřská škola Jeřabinka

Návštěva galerie

S dětmi ze 3. až 6. třídy jsme se vydali za uměním, trochou matematiky a za počátky počítačové grafiky do krásné galerie v Lounech. Mohli jsme se podívat do zajímavých prostor, prohlédnout si díla Zdeňka Sýkory a dozvědět se něco o počátku vzniku této galerie. Zamýšleli jsme se nad obrazy a hledali v nich řád, pravidla, geometrické tvary a pravidelný pohyb tvořící celkovou kompozici. Pokládali jsme si otázku, zda raději žijeme podle předem daného řádu a pravidel, necháváme život náhodě, nebo se řídíme vnitřní intuicí.

Vyzkoušeli jsme si samotný proces tvoření obrazu z geometrických tvarů za dodržení pravidelného tvaru nebo barev v předem zadané návaznosti. Nebylo snadné udržet algoritmus tak, jak to umí počítač ve své přesnosti. 

Zažili jsme velmi inspirativní dopoledne a rádi se do galerie zase někdy vrátíme na další edukativní programy. Vřele všem návštěvu lounské galerie doporučujeme.