Základní a Mateřská škola Jeřabinka

Úprava plateb, snížení platby za družinu

Předpis pravidelných plateb v ZŠ a MŠ Jeřabinka_platný od 1.2.2024_webové stránky