Základní a Mateřská škola Jeřabinka

Volby do školské rady

Volby do školské rady 

https://www.skolajerabinka.cz/wp-content/uploads/2024/01/Vyhlaseni-voleb-do-skolske-rady_19.-1.-2024.pdf

Volební řád: 

https://www.skolajerabinka.cz/wp-content/uploads/2024/01/Volebni-rad-rady-skolske-rady_11.01.2024.pdf