Návrat žáků a dětí do Jeřabinky a povinné testování


Návrat žáků a dětí do Jeřabinky
 

V 1. fázi se do školy vrací všichni žáci 1. stupně ZŠ (ZŠ Jeřabinka se netýká rotační systém střídání žáků, protože celkový počet žáků 1. stupně ZŠ nepřesahuje 75 žáků). Vice info v tabulce ZDE 
V 1. fázi se vrací také předškolní děti MŠ do provozovny v Mládežnické ulici. V MŠ tak bude zachována velikost třídy do 15-ti dětí. S návratem ostatních dětí do MŠ počítá MŠMT aktuálně až ve 3. fázi. Více info zde: FAQ k první fázi návratu do škol, MŠMT ČR (msmt.cz)
 

Testování slouží k ochraně druhých 

Uvedené se promítá i v požadavku epidemiologů směřujícího k tomu, že důsledkem pozitivního výsledku Ag testu konkrétního dítěte či žáka bude odchod ze školy (přechod na distanční výuku) všech dětí, žáků, s nimiž byl daný jedinec ve vymezeném období v kontaktu.
MŠMT počítá s centrální distribucí neinvazivních Ag testů s odběrem z přední části nosu (a s možnou přítomností zákonného zástupce dítěte u testování ve škole) pro žáky ZŠ a předškolní děti v MŠ. V případě dětí v mateřské škole a žáků 1. a 2. ročníků ZŠ bude moci být zákonný zástupce při testování ve škole přítomen tak, aby mohl být svému dítěti oporou (jak psychickou, tak fyzickou - formou asistence při testování samotném). 

 

Jaký bude režim testování dětí, žáků a studentů?
 

V první fázi se tak bude ve školách testovat 2x týdně neinvazivními antigenními testy, které budou distribuovány z centrální úrovně státu do jednotlivých škol (s odběrem z přední části nosu). Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole proto, aby byla nákaza ve třídě co nejdříve odhalena a bylo možné řešit celou třídu jako ohnisko, kdy budou všichni posláni domů a indikováni na test. Účast na testování bude podmínkou přítomnosti dítěte, žáka či studenta na prezenční výuce ve škole.

Testy mají povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák či student, pod dohledem zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelem školy. U dětí v MŠ, mladších žáků 1. stupně ZŠ a žáků se zdravotním postižením však bude připuštěna účast zákonného zástupce při testování (viz výše).

Již v první fázi návratu však MŠMT počítá s tím, že školám bude umožněno nahradit testování antigenními testy 2x týdně testováním neinvazivními PCR testy 1x týdně. Centrálně z úrovně státu však bude pro první fázi návratu školáků zajištěn nákup a distribuce pouze antigenních testů.


Testování zaměstnanců školy

ZŠ a MŠ Jeřabinka informuje, že v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.  o ochraně veřejného zdraví a na základě mimořádných opatření MZČR MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ; 47828/2020-21/MIN/KAN ; 47828/2020-22/MIN/KAN a 47828/2020-25/MIN/KAN upravujících zákon č. 94/2021 Sb., provádí testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19. Tímto dle zákona č. 262/2006 Sb. §102 vytváříme bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

 

5.4.2021 20:16

Základní a Mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
 
 
 
Sklářská 81, 435 42 Litvínov-Hamr
 
0 ks
Košík: 0,00
0 ks