Svatomichaelská slavnost

Na konci září tradičně ve waldorfských školách slavíme Michaelskou slavnost. Ta letošní se uskuteční ve středu 29. 9. 2021 dopoledne ve vyučování.
 


Kde má vlastně legenda o zápasu Michaela s drakem své kořeny? 

Její prapůvod hledejme v křesťanství. Archanděl Michael je nejvyšší hierarchickou bytostí, pro děti může být rytířem, jak jej znají z pohádek.
Tento rytíř se za pomoci typicky rytířských ctností pouští do boje s drakem - pro dospělé může být tento boj obrazem boje se sebou samými, se svou malomyslností, beznadějí, sobectvím - vlastně všemi silami, které nás ochromují v našich úsilích. I proto je nálada vrcholícího podzimu - ochromení až k odumírání a zániku. Pouze vlastní aktivní účast na okolním dění může být vyhraným rytířským kláním. Křesťanský obraz archanděla Michaela zápasícího s drakem nás upozorňuje na důležitost pěstování schopnosti bdělé pozornosti, jasného myšlení, odvahy a statečnosti.

 

 

21.9.2021 07:33

Základní a Mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
 
 
 
Sklářská 81, 435 42 Litvínov-Hamr
 
0 ks
Košík: 0,00
0 ks