Základní a Mateřská škola Jeřabinka

Rytmus dne

Rodiče s dětmi mohou do školky přicházet od 7 hodin. Den ve školce končí v 16 hodin. Režim dne je orientační, jen doba jídla a odpočinku je závazná. Při výletech mimo školku berou učitelky dopolední přesnídávku pro děti v termonádobách s sebou.

Součástí každého školkového dne jsou rituály. Jedním z nich je ranní kruh, v něm má každé dítě možnost sdělit ostatním, co je pro něj zrovna důležité. V kruhu se děti učí vyjádřit své myšlenky a také respektovat prostor druhého.  Učí se naslouchat. Součástí kruhu bývá i pohybová nebo prostorová hra, zpěv a hra na hudební nástroje.

Průběh dne

7:00 – 8:30 

příchod dětí, volná hra 

8:00 – 9:00 

denní činnosti 

9:00 – 9:30 

ranní kruh 

9:30 – 10:00 

úklid, hygiena, svačina 

10:00 – 11:30 

pobyt venku 

11:30 – 12:15 

hygiena, stolování, oběd 

12:15 – 14:30 

pohádky, odpočinek 

14:30 – 15:00 

hygiena, svačina 

15:00 – 16:00 

odpolední kruh, volná hra 

 

Rytmus týdne – denní činnosti 

Děti mají možnost vnímat rytmus týdne i skrze charakteristické denní činnosti. 

K pondělí se věnujeme kresbě nebo malbě. Při malování nevedeme děti ke ztvárnění konkrétních předmětů, jejich práce nevystavujeme ani nehodnotíme, vedeme je k prožitku barvy. Kormě tradičních pomůcek používáme voskové bločky – které jsou měkké a mají širokou stopu, umožňují dětem s menší námahou malovat ve větších plochách a díky jejich vrstvení mohu děti pozorovat vznikání nových odstínů. Po chvíli se vlivem tepla dětské ručky rozvoní včelím voskem. Práce s nimi je požitkem pro všechny smysly. Často děti malují akvarelovými barvami. Mají prostor ke hře s barvou a vodou. S úžasem pozorujeme jejich tvorbu v den oslav narozenin, kdy malují svůj příchod na svět. Prostřednictvím akvarelové malby děti rozvíjejí svůj cit pro barvy, zažívají vznik doplňkových barev a rozvíjí dvou představivost 
 

Úterý je dnem pečení chleba, případně pečiva z kynuté těsta. Děti melou obilí na ručním mlýnku, pracují s těstem a poznávají tak cestu potravin na náš stůl. Od zrníčka, které se zaseje do hlíny, díky slunci a vodě vyroste v obilný klas, který se zpracovává, mele na mouku a potom, za pomoci vody, kvásku, soli, vzniká hnětením těsto, ze které se peče chléb. Děti poznávají svět všemi smysly, milují práci s voňavým kořením, jejich prstíky si hrají se sypkou moukou. K tomuto dni patří také pekařské čepice, zástěry apod. 

Středa patří pohybovým a sportovním aktivitám. Děti cvičí jógu, v nepříznivém počasí chodí do tělocvičny tříbit svou obratnost na různé překážkové a opičí dráhy. Pravidelně se věnujeme masážím mezi dětmi, jsme zapojeni do mezinárodního programu MISP (Massage in School Programme https://www.misp.cz/ 
 

Ke čtvrtku patří prostorové tvoření. Děti pracují s včelím voskem nebo keramickou hlínou, cílem je prožitek. Předání energie hmotě. Zkušený učitel vidí a může číst z charakteru práce každého dítěte jeho jedinečný temperament. 
 

Pátek je dnem hudby – muzikoterapie, hry na hudební nástroje, rytmikou slov a pohybu, s prvky eurytmie, tancem a dramatizací. V teplejších měsících je také školkovým výletním dnem. Děti mají ve školce batůžky i lahve na pití, a tento den pravidelně vyráží na delší – polodenní, výjimečně i celodenní výlety – ke studánce, rozhledně, přehradě apod. 

Činnosti pohybového, rytmického a hudebního charakteru jsou však přirozenou součástí každého dne. Muzicírování patří ke každému rannímu kruhu.  Písničky, říkanky, taneční nebo pohybové hry se vždy vztahují k aktuálnímu tématu – ročnímu období, blížícímu se svátku, a spojují tak jednotlivé dny jako zlatá nit.