Základní a Mateřská škola Jeřabinka

Žádost o změnu rozsahu docházky do MŠ

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost o odklad

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání při přestupu z jiné školy

Zpráva České školní inspekce

Koncepce rozvoje školy

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023