Základní a Mateřská škola Jeřabinka

Hudební kroužek vede Mgr. Markéta Svobodová 

 

video ze závěrečného vystoupení