Základní a Mateřská škola Jeřabinka

Základní škola a mateřská škola Jeřabinka


Sklářská 81
435 42 Litvínov – Hamr


tel. +420 792 284 109
email: info@skolajerabinka.cz

.


IČ: 03758702
DIČ: CZ03758702

běžný účet: 2801549967/2010 (Fio banka, a. s.)
transparentní účet: 801020108/2010 (FIO banka, a. s.)
123 - 525 29 00 227/0100 (KB, a. s.)

Další telefonické kontakty


725 530 861 – Mgr. Zuzana Štěpánová, ředitelka
603 251 773 – Mgr. Markéta Borská, zástupkyně
604 322 948 – Leona Gergelová, mentorka školy
792 284 109 – Bc. Hana Šimmerová, ekonomka
792 284 109 – Hana Šišková, asistentka ředitelky

Zřizovatelé


Krušnohorská waldorfská iniciativa, z.s.
IČ:02500019
Mgr. Zuzana Štěpánová, info@waldorfskaskola.eu
Ing. František Štěpán, tel. 602 181 519

Učitelé ZŠ a MŠ


jmeno.prijmeni@skolajerabinka.cz

Mateřská škola
Monika Bachurová
Bc. Martina Minaříková
Lenka Jiráková
Zuzana Jachková

Základní škola
Mgr. Markéta Borská
Mgr. Kateřina Smrčková
Marcela Oslisloková

Vychovatelé ŠD a asistenti pedagoga


jmeno.prijmeni@skolajerabinka.cz

Školní družina
Vanda Kopáčová
Andrea Röberová

Mateřská škola
Olga Zvolánková
Bc. Veronika Levojevič, DiS.

Základní škola
Bc. Martina Karbanová
Andrea Röberová

Speciální pedagog
Mgr. Hana Šimsová

Datová schránka a podatelna


Datová schránka: p968kwi
Podatelna: úřední hodiny po – pá od 8 do 12 hodin

.


Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.