Základní a Mateřská škola Jeřabinka

Rodiče s dětmi před nástupem do mateřské školky mají možnost každou středu od 16 do 18 h navštěvovat mateřské centrum v prostorách školky. Zde se mohou seznámit v kolektivu dětí se školkovým životem před nástupem pravidelné docházky. Děti zde navazují přátelské vztahy mezi sebou přes aktivní hru, poznávají rytmus dne a náplň waldorfské laskavé metodiky podle Rudolfa Steinera, zakladatele tohoto krásného směru, kde se ctí vývojového stupně každého dítěte. 

Rodiče využívají mateřské centrum k pozvolné adaptaci dítěte i rok před nástupem dítěte do školky, tímto je dítě velmi dobře připraveno na vstup do známého prostředí ve své přirozenosti a bez obav. 

Během setkání s dětmi zpíváme, tančíme, malujeme, tvoříme. Máme k dispozici tělocvičnu, kterou děti velmi rády navštěvují, kde mohou ve velkém prostoru uplatnit svou touhu po pohybu, jež je jim vlastní. 

Rodiče mají k dispozici kávu, čaj, vodu a mateřské centrum se tak stává místem příjemného a milého společného setkávání. 

Vstupné činí 120 Kč.