Základní a Mateřská škola Jeřabinka

Mgr. Zuzana Štěpánová

ředitelka ZŠ a MŠ

Absolvovala gymnázium v Boskovicích a v roce 2003 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala nejprve jako podnikový právník společnosti Metra Blansko, poté vedla pražskou pobočku Advokátní kanceláře Paroulek, Zrůstek, Lůdl. Několik let působila v rodinné firmě KOVO Letovice, kde mj. zodpovídala za zavádění systému řízení kvality ISO 9001:2000. Během mateřských dovolených spolupracovala jako právník se společností LZ Legal a ve stejné době iniciovala založení spolku Krušnohorská waldorfská iniciativa, který je zřizovatelem Jeřabinky. Nejprve mateřská škola Jeřabinka a později také základní škola se stala jejím osudem a výkon advokacie pozastavila, aby se mohla škole naplno věnovat. Od ledna 2021 působí nejen jako její zřizovatel, ale také jako ředitelka. K doplnění pedagogické kvalifikace absolvovala studium na VOŠ Jabok v Praze. V rámci světového týdne Respektu k porodu pořádala v Litvínově cyklus přednášek a besed v Městské knihovně Litvínov. V současné době se v kruhu vzácných spolustudentů věnuje pětiletému studiu Psyché a Logos pod vedením PhDr. Anežky Janátové. 

Mým snem je předat jednoho dne řízení školy do rukou zkušeného pedagoga a manažera a působit ve škole pouze z pozice zřizovatele a pedagoga, předávat dětem základní právní povědomí, finanční gramotnost a historický přehled. Pokud se splní náš sen pokračovat střední školou, tak také uvádět studenty do světa lidských práv, politologie a mezinárodních souvislostí. S manželem máme tři děti. Mým koníčkem je zahradničení, pěší turistika a umění.  

Mé motto, jehož je Jeřabinka ztělesněním, zní: „Naše touhy jsou naše možnosti.“  

Pocházím z jihomoravských Letovic, kde z místní základní školy přecházím od 5. ročníku do třídy s matematickým zaměřením do Boskovic, na „zelenou“ základní školu. Tam poznávám své první výrazné průvodce na cestě za vzděláním – výjimečné pedagogy v matematice a biologii, paní učitelky Marcelu Kramlovou a Marii Ryšavou, a zároveň přicházím o všechny rukodělné vyučovací předměty výměnou za všechny ty studijní a účast na olympiádách.  Při volbě střední školy padla jasná volba na boskovické gymnázium, které naštěstí pro mě v tom školním roce poprvé ruší nutnost volit mezi humanitní a přírodovědnou větví. Toto dilema mě provází celým životem. S boskovickým gymnáziem (díky paní prof. Marii Minxové) jsem měla podvakrát možnost účasti na Model United Nations (studentská obdoba OSN), nejprve v Haagu s pobytem ve francouzské rodině, poté v Heidelbergu s pobytem v rodině americké. Také na gymnáziu dostávám dar v podobě výjimečných pedagogických osobností – profesoři František Zachoval (biologie a chemie) a Josef Pros (český jazyk, literatura a dějiny evropských kultur) jako třídní učitelé, Jitka Kiseljovová (anglický jazyk) a Jaroslav Sedláček (matematika a fyzika).  

Pod dojmem televizních seriálů podávám přihlášku ke studiu práv a také na strojní fakultu VUT v Brně. Zahajuji souběžně studium prvních ročníků jak na technice, tak na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, aby po prvním semestru zvítězilo studium práv. Pozvolna poznávám, že představa o právnické profesi má v českém právním prostředí od toho anglosaského daleko, přesto se právnické profesi ještě řadu let po ukončení studií věnuji naplno, především v soukromoprávní oblasti a odvětví obchodního a občanského práva. Účastním se studentské vědecké odborné činnosti na téma Experimentální aplikace nejnovějších lékařských poznatků a diplomovou práci zpracovávám na téma Právní režim ochrany lesa. V pátém ročníku vyjíždím v rámci studentského programu Work&Travel do Virginie a za svůj prázdninový výdělek mám možnost procestovat americké národní parky. Během studijního pobytu poznávám svého budoucího muže a osud přestěhovat se z Moravy na sever Čech se pozvolna připravuje k naplnění. 

S manželem, a nyní i dětmi, se vydáváme na mnohé poznávací cesty, nejdále do Kanady a na Nový Zéland. Vždy především za krásami přírody a naše touha přispívat k ochraně životního prostředí i u nás „doma“ tak pevně zapouští kořeny. Zároveň každá cesta přináší nekonečnou inspiraci, nadhled, pokoru a vědomí spolu-zodpovědnosti za svět, v němž žijeme a do nějž přivádíme naše děti.  

Mgr. Zuzana Štěpánová

ředitelka ZŠ a MŠ

Absolvovala gymnázium v Boskovicích a v roce 2003 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala nejprve jako podnikový právník společnosti Metra Blansko, poté vedla pražskou pobočku Advokátní kanceláře Paroulek, Zrůstek, Lůdl. Několik let působila v rodinné firmě KOVO Letovice, kde mj. zodpovídala za zavádění systému řízení kvality ISO 9001:2000. Během mateřských dovolených spolupracovala jako právník se společností LZ Legal a ve stejné době iniciovala založení spolku Krušnohorská waldorfská iniciativa, který je zřizovatelem Jeřabinky. Nejprve mateřská škola Jeřabinka a později také základní škola se stala jejím osudem a výkon advokacie pozastavila, aby se mohla škole naplno věnovat. Od ledna 2021 působí nejen jako její zřizovatel, ale také jako ředitelka. K doplnění pedagogické kvalifikace absolvovala studium na VOŠ Jabok v Praze. V rámci světového týdne Respektu k porodu pořádala v Litvínově cyklus přednášek a besed v Městské knihovně Litvínov. V současné době se v kruhu vzácných spolustudentů věnuje pětiletému studiu Psyché a Logos pod vedením PhDr. Anežky Janátové. 

Mým snem je předat jednoho dne řízení školy do rukou zkušeného pedagoga a manažera a působit ve škole pouze z pozice zřizovatele a pedagoga, předávat dětem základní právní povědomí, finanční gramotnost a historický přehled. Pokud se splní náš sen pokračovat střední školou, tak také uvádět studenty do světa lidských práv, politologie a mezinárodních souvislostí. S manželem máme tři děti. Mým koníčkem je zahradničení, pěší turistika a umění.  

Mé motto, jehož je Jeřabinka ztělesněním, zní: „Naše touhy jsou naše možnosti.“  

Pocházím z jihomoravských Letovic, kde z místní základní školy přecházím od 5. ročníku do třídy s matematickým zaměřením do Boskovic, na „zelenou“ základní školu. Tam poznávám své první výrazné průvodce na cestě za vzděláním – výjimečné pedagogy v matematice a biologii, paní učitelky Marcelu Kramlovou a Marii Ryšavou, a zároveň přicházím o všechny rukodělné vyučovací předměty výměnou za všechny ty studijní a účast na olympiádách.  Při volbě střední školy padla jasná volba na boskovické gymnázium, které naštěstí pro mě v tom školním roce poprvé ruší nutnost volit mezi humanitní a přírodovědnou větví. Toto dilema mě provází celým životem. S boskovickým gymnáziem (díky paní prof. Marii Minxové) jsem měla podvakrát možnost účasti na Model United Nations (studentská obdoba OSN), nejprve v Haagu s pobytem ve francouzské rodině, poté v Heidelbergu s pobytem v rodině americké. Také na gymnáziu dostávám dar v podobě výjimečných pedagogických osobností – profesoři František Zachoval (biologie a chemie) a Josef Pros (český jazyk, literatura a dějiny evropských kultur) jako třídní učitelé, Jitka Kiseljovová (anglický jazyk) a Jaroslav Sedláček (matematika a fyzika).  

Pod dojmem televizních seriálů podávám přihlášku ke studiu práv a také na strojní fakultu VUT v Brně. Zahajuji souběžně studium prvních ročníků jak na technice, tak na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, aby po prvním semestru zvítězilo studium práv. Pozvolna poznávám, že představa o právnické profesi má v českém právním prostředí od toho anglosaského daleko, přesto se právnické profesi ještě řadu let po ukončení studií věnuji naplno, především v soukromoprávní oblasti a odvětví obchodního a občanského práva. Účastním se studentské vědecké odborné činnosti na téma Experimentální aplikace nejnovějších lékařských poznatků a diplomovou práci zpracovávám na téma Právní režim ochrany lesa. V pátém ročníku vyjíždím v rámci studentského programu Work&Travel do Virginie a za svůj prázdninový výdělek mám možnost procestovat americké národní parky. Během studijního pobytu poznávám svého budoucího muže a osud přestěhovat se z Moravy na sever Čech se pozvolna připravuje k naplnění. 

S manželem, a nyní i dětmi, se vydáváme na mnohé poznávací cesty, nejdále do Kanady a na Nový Zéland. Vždy především za krásami přírody a naše touha přispívat k ochraně životního prostředí i u nás „doma“ tak pevně zapouští kořeny. Zároveň každá cesta přináší nekonečnou inspiraci, nadhled, pokoru a vědomí spolu-zodpovědnosti za svět, v němž žijeme a do nějž přivádíme naše děti.  

Leona Gergelová

mentorka MŠ

Po absolvování gymnázia chtěla studovat na vysoké škole textilní, obor design, její tehdejší profesní lásce. Ovšem vnější okolnosti ji zavály na pedagogickou školu, obor Předškolní výchova. A tak se pustila s plným nasazením a radostí tímto směrem. „Ovšem pětatřicetileté působení ve státním školství mě dovedlo k tomu, že jsem měla vnitřní potřebu změny v nastavení metodiky a systému vedení dětí předškolního věku, tedy vývoje prvního sedmiletí dítěte, které je pro člověka nejdůležitější fází života. A tu se objevil Rudolf Steiner, tvůrce waldorfské pedagogiky, který k vývojovým fázím dítěte přistupuje s respektem a v úctě. Svou metodikou vede dítě naprosto přirozeným způsobem do rytmu života, k přirozené orientaci ve vztazích mezi sebou, vztahem k životním hodnotám a v tom jsem byla tzv. „doma“. 

V roce 2015 se stala spoluzakladatelkou, ředitelkou a pedagožkou první waldorfské MŠ v regionu a započala radostná krásná práce v novém nastavení. „Tolik radosti a nadšení si nesu po celé roky, když vidím rozzářené šťastné dětičky, jak prožívají v klidu a radosti své dětství ve společnosti svých kamarádů. A vidím, že původní vize – přinést radost a štěstí do dušiček dětí, se plní.“ 

Dnes působí jako mentorka školy a jednou za týden vítá rodiče a děti v mateřském centru v našich nových a krásných prostorech MŠ. Zde mají rodiče i děti možnost poznat prostředí a seznámit se s metodikou a vůbec se životem v Jeřabince. Mohou být i účastní na našich krásných školních slavnostech, kterých je v roce opravdu hodně a nesou vždy určité poselství pro všechny. 

Leona Gergelová

mentorka MŠ

Po absolvování gymnázia chtěla studovat na vysoké škole textilní, obor design, její tehdejší profesní lásce. Ovšem vnější okolnosti ji zavály na pedagogickou školu, obor Předškolní výchova. A tak se pustila s plným nasazením a radostí tímto směrem. „Ovšem pětatřicetileté působení ve státním školství mě dovedlo k tomu, že jsem měla vnitřní potřebu změny v nastavení metodiky a systému vedení dětí předškolního věku, tedy vývoje prvního sedmiletí dítěte, které je pro člověka nejdůležitější fází života. A tu se objevil Rudolf Steiner, tvůrce waldorfské pedagogiky, který k vývojovým fázím dítěte přistupuje s respektem a v úctě. Svou metodikou vede dítě naprosto přirozeným způsobem do rytmu života, k přirozené orientaci ve vztazích mezi sebou, vztahem k životním hodnotám a v tom jsem byla tzv. „doma“. 

V roce 2015 se stala spoluzakladatelkou, ředitelkou a pedagožkou první waldorfské MŠ v regionu a započala radostná krásná práce v novém nastavení. „Tolik radosti a nadšení si nesu po celé roky, když vidím rozzářené šťastné dětičky, jak prožívají v klidu a radosti své dětství ve společnosti svých kamarádů. A vidím, že původní vize – přinést radost a štěstí do dušiček dětí, se plní.“ 

Dnes působí jako mentorka školy a jednou za týden vítá rodiče a děti v mateřském centru v našich nových a krásných prostorech MŠ. Zde mají rodiče i děti možnost poznat prostředí a seznámit se s metodikou a vůbec se životem v Jeřabince. Mohou být i účastní na našich krásných školních slavnostech, kterých je v roce opravdu hodně a nesou vždy určité poselství pro všechny. 

Bc. Martina Minaříková

učitelka MŠ

Profesi učitelky v MŠ začala vykonávat hned po studiích, které absolvovala v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro mateřské školy a Speciální pedagogika. Po vysoké škole nastoupila do státní školky, kde pracovala skoro deset let.  

„Chtěla jsem dát dětem něco nového a také se od dětí něco naučit, proto jsem udělala radikální krok a zvolila Jeřabinku. Byla to pro mě nová zkušenost. Hned první den jsem věděla, že jsem na správném místě.“  

Velmi ráda v dětech probouzí tvořivost, spolupráci mezi sebou, úctu k přírodě a ostatním. Děti ji motivují k novým zážitkům a společným objevům. Studuje tříletý Waldorfský seminář pro pedagogy mateřských škol. 

Zuzana Jachková

učitelka MŠ

Je absolventkou akreditovaného rekvalifikačního kurzu Asistent pedagoga na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické Jabok v Praze. Nyní studuje tříletý Waldorfský seminář pro pedagogy mateřských škol vedený Asociací waldorfských mateřských škol v ČR. Součástí týmu se stala po nástupu dcery do školky Jeřabinky, nejprve jako asistent pedagoga ve školce. Do Jeřabinky však poprvé vstupovala ve školní družině.  

„Po mateřské dovolené jsem se svou dcerkou docházela do mateřského centra, kde jsem byla okouzlena přístupem nejen k dětem, ale i k rodičům. Práce s dětmi mě nesmírně naplňuje. Touha učit se od dětí a naopak. Vzájemná úcta, respekt a radovat se s dětmi z každého dne.“ 

V Krušných horách žije již 10 let. Hraje na pentatonickou flétnu a kytaru. Věnuje se malování pastelem. Od září 2022 se stala učitelkou a je dětem nápomocná na cestě prvního sedmiletí, pomáhá jim společně vytvářet nová přátelství. 

Zuzana Jachková

učitelka MŠ

Je absolventkou akreditovaného rekvalifikačního kurzu Asistent pedagoga na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické Jabok v Praze. Nyní studuje tříletý Waldorfský seminář pro pedagogy mateřských škol vedený Asociací waldorfských mateřských škol v ČR. Součástí týmu se stala po nástupu dcery do školky Jeřabinky, nejprve jako asistent pedagoga ve školce. Do Jeřabinky však poprvé vstupovala ve školní družině.  

„Po mateřské dovolené jsem se svou dcerkou docházela do mateřského centra, kde jsem byla okouzlena přístupem nejen k dětem, ale i k rodičům. Práce s dětmi mě nesmírně naplňuje. Touha učit se od dětí a naopak. Vzájemná úcta, respekt a radovat se s dětmi z každého dne.“ 

V Krušných horách žije již 10 let. Hraje na pentatonickou flétnu a kytaru. Věnuje se malování pastelem. Od září 2022 se stala učitelkou a je dětem nápomocná na cestě prvního sedmiletí, pomáhá jim společně vytvářet nová přátelství. 

Bc. Lenka Procházková

učitelka MŠ

Vystudovala střední odbornou školu pro ochranu a obnovu životního prostředí na Schole Humanitas v Litvínově. Poté se přestěhovala do Prahy, kde sedm let žila, pracovala a studovala. Lenka měla vždy blízký vztah k dětem, nastoupila tak do mateřské školy, kde pracovala dva a půl roku. A právě v této práci zjistila, že práce s dětmi je to, co ji nejvíce naplňuje. V roce 2017 úspěšně dokončila bakalářský studijní program na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem.

Je mámou malého chlapečka a ráda se věnuje seberozvoji, v roce 2023 absolvovala certifikovaný výcvik kouče na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně. Ráda se vzdělává, navštěvuje semináře a workshopy, které jí posouvají dál.

Volný čas tráví nejraději v horách, na longboardu, s rodinou a přáteli. Miluje snídaně, západy slunce, dobrou kávu a výšlapy po kopcích.