Pedagogický sbor

 

Leona Gergelová – ředitelka

Paní Gergelová je nadána darem vést školu v lásce, poctivosti, a s plnou zodpovědností vůči dětem a jejich rodičům. Tento závazek je pro ni jediným kritériem při posuzování, zda nasazení učitelů, vychovatelů a kohokoli pečujícího o děti či o prostředí ve škole, je plně profesionální.Její životní zkušenost a moudrost jí dává jedinečný náhled na výchovu a rozvoj osobnosti dětí, nezastupitelný při usilování o vytvoření takového prostředí pro výchovu a vzdělávání, které je v daný čas a na daném místě nejlepší možné. Vedle přímé pedagogické činnosti v mateřské škole, vede každý týden mateřské centrum pro nejmenší děti, vstupuje mezi děti se svým muzikoterapeutickým působením a probouzí lásku k hudbě také mezi školáky. Šíří tak výchovné myšlenky Rudolfa Steinera a mnohých dalších osvícených myslitelů, prosazujících individuální a respektující přístup k dětem, kladoucí důraz na prostředí, které děti v útlém věku obklopuje, na všestranný rozvoj osobnosti, ale také na určení hranic, socializaci dětí, učení se ohleduplnosti, toleranci a vzájemnému respektu, stejně jako prosazování sama sebe a učení se svobodě s ohledem na potřeby druhých. Paní Gergelová je nenahraditelná při naplňování idejí o obsahu pedagogického působení Jeřabinky.

Lenka Walterová - učitelka 2. třídy

Mgr. Michala Kovaříková - učitelka 1. třídy

Ve školství působím 18. rokem, avšak v Jeřabince rokem prvním. Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně jsem vystudovala Učitelství pro 1. stupeň a později Rozšiřující studium anglického jazyka pro 1. a 2. stupeň. Jsem třídní učitelkou v 1. třídě a současně vykonávám funkci školního metodika prevence, na jehož studiu právě pracuji. Vždycky jsem s dětmi ráda pracovala jinak, nabourávala zažité stereotypy a děti se stávaly mými partnery. Mým hlavním přáním je, aby děti chodily do školy rády, cítily se v ní bezpečně, a co možná nejčastěji zažívaly úspěch a aby nic nebránilo jejich touze po poznání a vědění.

Hana Berlová - družina

 

 

Základní a Mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
 
 
 
Sklářská 81, 435 42 Litvínov-Hamr
 
0 ks
Košík: 0,00
0 ks