Základní a Mateřská škola Jeřabinka

Aktuálně přijímáme žáky do 1. až 7. třídy

Přestup je možný kdykoliv během školního roku.

Přestup k nám bývá bezproblémový, postaráme se o vyrovnání rozdílů plynoucích z odlišného výukového programu na původní škole.

Domluvte si prohlídku školy nebo napište o více informací na info@skolajerabinka.cz nebo tel. 725 530 861.

O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky. Přestup a převedení žáka základní školy do jiné základní školy se řídí ustanovením § 49 školského zákona.