Přestup žáka základní školy

 

Přestup do aktuálně otevřených ročníků základní školy je možný až do naplnění kapacity jednotlivých tříd kdykoliv v průběhu školního roku. V případě, že uvažujete o přestupu nebo máte jakékoliv dotazy obraťte se na nás na: info@skolajerabinka.cz


Podmínky přestupu a převedení žáka základní školy do jiné školy

Přestup a převedení žáka základní školy do jiné základní školy se řídí ustanovením § 49 školského zákona.

V souladu s tímto ustanovením rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka o přestupu žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. 

Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

Základní škola je povinna vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti ŠVP.

Ke stažení 

Žádost o přestup

Základní a Mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
 
 
 
Sklářská 81, 435 42 Litvínov-Hamr
 
0 ks
Košík: 0,00
0 ks