Základní a Mateřská škola Jeřabinka

peter

Waldorf 1

Front-end Developer

Waldorfská pedagogika vychází z anthroposofické antropologie Rudolfa Steinera (1861-1925), která si všímá zákonitostí vývojových kroků dítěte a mladého člověka, proměn a rozvoje jeho vztahu ke světu a jeho schopnosti učit se. Podle toho také k žákovi přistupuje.

manuel

Waldorf 2

Designer

Waldorfská výuka je vhodná pro děti všech sociálních vrstev, dbá na všestranný rozvoj dítěte v praktických a uměleckých oborech. Děti se učí klasickým předmětům, k tomu se však věnují i ručním pracím, jako je pletení, dřevořezba, plstění nebo malba akvarelem.

john-doe

Waldorf 3

Art director

Žáci se učí v pohybu a rytmu, vzdělávají se též pomocí vyprávění příběhů. Poznatky si zapisují do epochových sešitů, které jsou vypracovány s velkou pečlivostí a tvoří přehledy právě probíraného učiva. Spolupráce žáků převažuje nad jejich vzájemnou soutěživostí.

elsie

Waldorf 4

Copyrighter

Naše pedagogika usiluje o výchovu svobodných lidí, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě a zároveň se věnovat sobě, být zodpovědní, samostatní a sociálně pozitivně zaměření.

anthony

Anthony

CEO at Thimpress

“ Education WP Theme is a comprehensive LMS solution for WordPress Theme. This beautiful theme based on LearnPress – the best WordPress LMS plugin. Education WP theme will bring you the best LMS experience ever with super friendly UX and complete eLearning features. ”

jackson

Susan Jackson

Wordpress Developer

“ Education WP is a special build for an effective education & Learning Management System site. Education WP is the next generation & one of the best education WordPress themes which contains all the strength of eLearning WP and comes with better UI/UX. ”