Základní a Mateřská škola Jeřabinka

elsie

Waldorf 4

Copyrighter

Naše pedagogika usiluje o výchovu svobodných lidí, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě a zároveň se věnovat sobě, být zodpovědní, samostatní a sociálně pozitivně zaměření.