Základní a Mateřská škola Jeřabinka

john-doe

Waldorf 3

Art director

Žáci se učí v pohybu a rytmu, vzdělávají se též pomocí vyprávění příběhů. Poznatky si zapisují do epochových sešitů, které jsou vypracovány s velkou pečlivostí a tvoří přehledy právě probíraného učiva. Spolupráce žáků převažuje nad jejich vzájemnou soutěživostí.