Základní a Mateřská škola Jeřabinka

manuel

Waldorf 2

Designer

Waldorfská výuka je vhodná pro děti všech sociálních vrstev, dbá na všestranný rozvoj dítěte v praktických a uměleckých oborech. Děti se učí klasickým předmětům, k tomu se však věnují i ručním pracím, jako je pletení, dřevořezba, plstění nebo malba akvarelem.