Základní a Mateřská škola Jeřabinka

peter

Waldorf 1

Front-end Developer

Waldorfská pedagogika vychází z anthroposofické antropologie Rudolfa Steinera (1861-1925), která si všímá zákonitostí vývojových kroků dítěte a mladého člověka, proměn a rozvoje jeho vztahu ke světu a jeho schopnosti učit se. Podle toho také k žákovi přistupuje.