Týdenní aktivity

Pondělí – akvarelové malování – děti prožívají svět barev, nezbrazují však konkrétní předměty, pozorují, jak se jedna barva setkává s druhou, ohraničuje ji,nebo se s ní spojuje, jak vznikají nvé barvy, formy. Takovéto malování nevede k soutěživosti nebo obkreslování, ale je psychologickým lékem, který vyrovnává napětí a únavu z jednostrannosti.

Úterý – pečení chleba a pečiva z kynutého těsta. Dětem je nabízena možnost zažít celý proces výroby chleba, na ručním mlývku si namelou před pečením mouku. Vypracování těsta má na starosti učitelka, děti tvoří za doprovodu písní či říkadel malé bochánky. Svými smysly zažijí působení elementů jako jsou slunce, voda, země, vzduch.

Středa – kreslení - děti používají voskové pastely v blocích s přídavkem včelího vosku (voní) s širokou měkkou stopou na velkém formátu papíru. Dětské práce nehodnotíme a zpravidla nevystavujeme. Jde o kreslení pro potěšení.

Čtvrtek – pohybová výchova – je zastoupena především eurytmií, která je spojením pohybu se slovem nebo hudbou. Tato činnost působí léčivě na celý organismus, podporuje správný rozvoj vnitřních, životně důležitých orgánů a pomáhá při utváření řečových schopností i při korekci vad ve výslovnosti.

Pátek – modelování z včelího vosku – rozvíjí trpělivost, představivost, zručnost Zpěv není pojednán jako samostatná činnost, zpíváme při každé příležitosti.

 

Významné místo v průběhu každého dne zaujímá pohádku, zpočátku se dětem vypravuje, později hraje s loutkami. Pohádku hrajeme přibližně dva týdny, což umožňuje dětem hluboké procítění děje ve všech detailech a následné přenesení do jejich her. Stejně důležitá jako obsah je přitom celá atmosféra, ve které se vypráví i naslouchá. Nejvhodnější jsou pohádky nedotčené civilizačními hledisky účelnosti a užitečnosti. Každé dítě jejich prostřednictvím prožije obrazy harmonie, střety s nebezpečím a porušení této harmonie, i šťastné konce. Pomocí těchto základních praobrazů jednání získává vzory a později pochopení pro jednání své i ostatních.

Základní a Mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
 
 
 
Sklářská 81, 435 42 Litvínov-Hamr
 
0 ks
Košík: 0,00
0 ks