Mateřská škola Jeřabinka vznikla jako nezisková soukromá školka. Mateřská škola je registrována v rejstříku MŠMT a financována jakou soukromá škola prostřednictvím dotací z Ústeckého kraje. Náklady na rekonstrukci prostor a pořízení vybavení školy nesli zřizovatelé, přesto bylo potřeba stanovit měsíční školné, které umožňuje unést provozní náklady školy, a zároveň se snažíme, aby zůstalo na nejnižší možné úrovni a školka zůstala otevřena všem rodinám. Výrazně pomáhá také zvýhodněné nájemné, které na přechodnou dobu schválilo zastupitelstvo města Litvínov, protože škola se nachází v prostorách budovy základní školy v Litvínově – Hamru. V neposlední řadě vděčíme mnoha drobným dárcům, jejich finančním příspěvkům, ale také jejich pomoci při zvelebování školy nebo poskytnutím odborných služeb.


Vznik Jeřabinky byl inspirován fungováním jiných škol tohoto typu v republice, jejich okouzlujícím prostředím, a také zahraničními zkušenostmi s působení pedagogiky Rudolfa Steinera na děti a rozvoj jejich osobnosti. Věříme, že tento alternativní pedagogický směr umí objevit potenciál každého dítěte a plně rozvíjí všechny složky jeho osobnosti, zručnost dětí, jejich sociální i emoční inteligenci, schopnost žít v harmonických mezilidských vztazích, zůstat tvořivými po celý život, a vytváří základy také pro jejich duchovní růst.

 

Jako rodiče malých dětí si často klademe otázku, co se dnešní děti potřebují naučit, k čemu mají být vedeny ve výchově v rodině a jaké pedagogické působení potřebují ve školách, aby mohli obstát ve světě, jehož podobu si při dnešními turbulentním vývoji ve všech oblastech našich životů stěží můžeme v plné šíři představit. Přesto chceme svým dětem zachovat zdraví, nepřetížit je předčasně ve stresových situacích, nezaložit zárodky budoucích civilizačních onemocnění, nebo jejich dispozice k nim co nejvíce eliminovat. Přejeme si, aby byli šťastní v osobním životě, ale také úspěšní v jejich profesních životech a byli dobře připraveni pro jakoukoli profesní dráhu, kterou si zvolí. K tomu, že i znalostně jsou schopni z toho typu škol, kde je výuka vedena v prožitku a v propojení na praktický život (a pro nás ještě s akcentem na pěstování vědomostí a lásky k našemu regionu), vyjít velmi dobře vybaveni, nás vedou výsledky studentů, kteří začínali u nás na waldorfských školách již po roce 1989 a prošli celorepublikovými srovnávacími testy, kde patřili mezi nejlepší.
Waldorfské školy kladou enormní nároky na učitele, na jeho sebevýchovu, neustálý rozvoj a pokrok vpřed, náročnou přípravu na vyučování v epochách, a v neposlední řadě na jeho morální integritu. Učitel učí především tím, kým je.

 

Waldorfské školy jsou školami svobodnými. Učí děti samostatně a kriticky myslet. Dávají solidní vědomostní základ předtím, než chtějí po dětech úsudky. Zachovávají svobodu ducha, ale také nekompromisně stanovují hranice, respektují řád, pracují s rytmem, působí umělecky a tvořivě, a naučí děti, že svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Základní a Mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
 
 
 
Sklářská 81, 435 42 Litvínov-Hamr
 
0 ks
Košík: 0,00
0 ks