ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JEŘABINKA

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 

>>Výsledky zápisu do MŠ Jeřabinka 2021/2022 ZDE<<

MŠMT vydalo z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 opatření k organizaci zápisů do mateřských škol. Vzhledem k mimořádným opatřením vlády v souvislosti s koronavirem situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí  a upřednostnit podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Podávání žádostí: od 3. 5. 2021 8:00 hodin do 14. 5. 2021 16.00 hodin
 

Zápis probíhá distanční formou – postupujte prosím takto:

Na tomto odkaze 
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/skolajerabinka/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4120 se dostanete na webové stránky skolaonline.cz, kde po vyplnění jednoduchého formuláře a zadání Vašeho kontaktního e-mailu, Vám bude vygenerováno unikátní registrační číslo a zaslán link na formulář přihlášky, zveřejněné na našich webových stránkách, kterou vyplníte.

Pro doložení rodného listu postačí zaslání jeho prosté kopie dálkovým způsobem (e-mailem na adresu info@skolajerabinka.cz).


Doložení řádného očkování dítěte:

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj. poslední rok před zahájením povinné školní docházky.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře.   

 

Vyplněnou přihlášku prosím doručte některým ze způsobů:

a) datovou schránkou

b) e-mailem s elektronickým podpisem

c) zasláním přihlášky poštou (příp. do poštovní schránky na dveřích školy)

d) osobně ve dnech 5. 5. a 6. 5. 2021 od 8.00 – 16.00 hodin při dodržení vyhlášených bezpečnostních opatření platných pro uvedenou dobu

 

Vzhledem k tomu, že za současné situace není možné setkávat se s Vámi a dětmi osobně, může škola formou individuálních rozhovorů, příp. zasláním dotazníků, získávat další podklady pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí. Naše přijímací kritéria najdete ke stažení níže. Proto doporučujeme s podáním přihlášky neotálet.

V pátek 20. května 2021 najdete na našich webových stránkách anonymizovaný seznam dětí přijatých do mateřské školy. Podle aktuálních opatření vlády se, předpokládáme, informační schůzka pro rodiče uskuteční v červnu.

Nahlížení do spisu před vydáním rozhodnutí podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění: v pondělí 17. května 2021 , v čase od 9:00 do 12:00 hodin


Důležité dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Přijímací kritéria_MŠ Jeřabinka pro rok 2021/2022

 

Základní a Mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
 
 
 
Sklářská 81, 435 42 Litvínov-Hamr
 
0 ks
Košík: 0,00
0 ks