ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JEŘABINKA

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

MŠMT vydalo z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 opatření k organizaci zápisů do MŠ. Vzhledem k mimořádným opatřením vlády v souvislosti s koronavirem situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí.

Upřednostnit podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Podávání žádostí: od 2. do 14. května 2020 

Přihláška ke stažení zde: Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Pro doložení rodného listu postačí zaslání jeho prosté kopie dálkovým způsobem (e-mailem na adresu info@skolajerabinka.cz).

Doložení řádného očkování dítěte:

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj. poslední rok před zahájením povinné školní docházky. 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení povinnosti řádného očkování zákonný zástupce

a) prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor zde)

b) a doloží kopii očkovacího průkazu

Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů ke stažení zde. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře, a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 

Doručování přihlášek některým ze způsobů:

a) datovou schránkou

b) e-mailem s elektronickým podpisem

c) zasláním přihlášky poštou (do poštovní schránky na dveřích školy)

d) osobně ve dnech 11. 5. a 12. 5. 2020 od 8.00 – 16.00 hodin při dodržení vyhlášených bezpečnostních opatření platných pro uvedenou dobu do MŠ Jeřabinka Mládežnická 220 Litvínov - Hamr 435 42

 

Ve čtvrtek 21. května 2020 najdete na našich webových stránkách anonymizovaný seznam dětí přijatých do mateřské školy. Podle aktuálních opatření vlády se, předpokládáme, Informační schůzka pro rodiče uskuteční v červnu.

 

Nahlížení do spisu před vydáním rozhodnutí podle zák. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění:  v pondělí 18. 5. 2020, v čase od 8:00 do 13:00 hodin

Důležité dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Přijímací kritéria_MŠ Jeřabinka pro rok 2020/2021

Očkovací kalendář

Opatření MŠMT

ŠVP - MŠ Jeřabinka

Školné a stravné v MŠ Jeřabinka

 

Základní a Mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
 
 
 
Sklářská 81, 435 42 Litvínov-Hamr
 
0 ks
Košík: 0,00
0 ks