Základní a Mateřská škola Jeřabinka

Kreslení forem

Vedeme děti k sebehodnocení a také k tomu, aby dokázaly popsat, co se daří druhým, co se kamarádovi dnes opravdu povedlo, v čem spolužáci vynikají apod.

Dnes si naši druháčci prohlíželi své do archu svázané formy. Musím říci, že tolik superlativů, pochval, úžasu a upřímného uznání jsem již dlouho neslyšela. Vlídným slovem se v naší třídě pro dnešek nešetřilo.

paní učitelka Eliška