Základní a Mateřská škola Jeřabinka

V naší školce nevyznáváme soutěživost. Spíše podporujeme vztahy založené na spolupráci, respektu a úctě. Dítě se jim učí nápodobou. Proto je bezpodmínečně nutné, aby šli v tomto učitelé dětem příkladem a takové vztahy pěstovali mezi sebou, dětmi i rodiči. Také naše činnosti koncipujeme záměrně tak, aby byly děti motivovány domluvit se a nacházet společná východiska.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, s respektem a ohledem k jeho osobnosti, potřebám, schopnostem a omezení s vědomím toho, že dítě v sobě nese vlohy ke své úspěšné budoucnosti.

Třída v naší školce je věkově smíšená. Vytváříme tak prostor, který děti podněcuje ke spontánnímu sociálnímu učení. Přirozeně zde vznikají situace pro střetávání názorů a potřeb jednotlivých dětí. Starší děti se mohou uplatnit při pomoci mladším, mladší děti se zase od svých větších kamarádů mohou hodně naučit.

Podněcujeme všechny dětské smysly:

Zrak – estetickými podněty, barevnými i světelnými poměry
Hmat – kontaktem s různorodými přírodními materiály, masírujeme si ruce před obědem a před spaním celé tělo.
Čich – vonnými oleji z aromalamp, vůně koření, vůně pečiva, vůně včelího vosku apod.
Sluch – poslechem hudby, zpěvu i vlastní hudební aktivitou dětí, hraním si se zvukem, jeho hledání ve věcech, které nás obklopují
Chuť – kvalitním a chutným jídlem.
               
Naším cílem je, aby děti byly samostatné. Proto jim, kde to jen jde, necháváme svobodu volby. Přejeme si, aby z nich vyrostli lidé, jež o sobě samostatně rozhodují, s vědomím širších souvislostí, a také přijímají zodpovědnost za svá rozhodnutí a reagují na ni.

I v řízení činnosti využíváme spontánních nápadů dětí. Mohou je dále rozvíjet a dojít tak k neopakovatelným výsledkům. V průběhu práce pak dítě zažívá radost z učení, objevuje a získává neocenitelné vlastní zkušenosti. Učí se přímou činností, hrou, prací a prožitkem.

Při činnosti ve skupině motivujeme děti ke spolupráci. Věkově smíšení třídy nám umožňují ponechat některé kompetence dospělého v rukou starších dětí. S úžasem pak sledujeme skupinku dětí, které naprosto samostatně vytváří jedinečná díla a poradí si i s překážkami nebo nezdary. Mladší děti se rychle učí iniciativě od svých starších kamarádů a s odvahou se pouští do každého nového úkolu. Učitelé jsou pak opravdu jen pomocníky a průvodci dětí na jejich úžasné cestě za poznáním.