Základní a Mateřská škola Jeřabinka

Mgr. Zuzana Štěpánová

ředitelka školy, třídní učitelka 6. a 7. třídy

Absolvovala gymnázium v Boskovicích a v roce 2003 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala nejprve jako podnikový právník společnosti Metra Blansko, poté vedla pražskou pobočku Advokátní kanceláře Paroulek, Zrůstek, Lůdl. Několik let působila v rodinné firmě KOVO Letovice, kde mj. zodpovídala za zavádění systému řízení kvality ISO 9001:2000. Během mateřských dovolených spolupracovala jako právník se společností LZ Legal a ve stejné době iniciovala založení spolku Krušnohorská waldorfská iniciativa, který je zřizovatelem Jeřabinky. Nejprve mateřská škola Jeřabinka a později také základní škola se stala jejím osudem a výkon advokacie pozastavila, aby se mohla škole naplno věnovat. Od ledna 2021 působí nejen jako její zřizovatel, ale také jako ředitelka. K doplnění pedagogické kvalifikace absolvovala studium na VOŠ Jabok v Praze. V rámci světového týdne Respektu k porodu pořádala v Litvínově cyklus přednášek a besed v Městské knihovně Litvínov. V současné době se v kruhu vzácných spolustudentů věnuje pětiletému studiu Psyché a Logos pod vedením PhDr. Anežky Janátové. 

Mým snem je předat jednoho dne řízení školy do rukou zkušeného pedagoga a manažera a působit ve škole pouze z pozice zřizovatele a pedagoga, předávat dětem základní právní povědomí, finanční gramotnost a historický přehled. Pokud se splní náš sen pokračovat střední školou, tak také uvádět studenty do světa lidských práv, politologie a mezinárodních souvislostí. S manželem máme tři děti. Mým koníčkem je zahradničení, pěší turistika a umění.  

Mé motto, jehož je Jeřabinka ztělesněním, zní: „Naše touhy jsou naše možnosti.“  

Pocházím z jihomoravských Letovic, kde z místní základní školy přecházím od 5. ročníku do třídy s matematickým zaměřením do Boskovic, na „zelenou“ základní školu. Tam poznávám své první výrazné průvodce na cestě za vzděláním – výjimečné pedagogy v matematice a biologii, paní učitelky Marcelu Kramlovou a Marii Ryšavou, a zároveň přicházím o všechny rukodělné vyučovací předměty výměnou za všechny ty studijní a účast na olympiádách.  Při volbě střední školy padla jasná volba na boskovické gymnázium, které naštěstí pro mě v tom školním roce poprvé ruší nutnost volit mezi humanitní a přírodovědnou větví. Toto dilema mě provází celým životem. S boskovickým gymnáziem (díky paní prof. Marii Minxové) jsem měla podvakrát možnost účasti na Model United Nations (studentská obdoba OSN), nejprve v Haagu s pobytem ve francouzské rodině, poté v Heidelbergu s pobytem v rodině americké. Také na gymnáziu dostávám dar v podobě výjimečných pedagogických osobností – profesoři František Zachoval (biologie a chemie) a Josef Pros (český jazyk, literatura a dějiny evropských kultur) jako třídní učitelé, Jitka Kiseljovová (anglický jazyk) a Jaroslav Sedláček (matematika a fyzika).  

Pod dojmem televizních seriálů podávám přihlášku ke studiu práv a také na strojní fakultu VUT v Brně. Zahajuji souběžně studium prvních ročníků jak na technice, tak na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, aby po prvním semestru zvítězilo studium práv. Pozvolna poznávám, že představa o právnické profesi má v českém právním prostředí od toho anglosaského daleko, přesto se právnické profesi ještě řadu let po ukončení studií věnuji naplno, především v soukromoprávní oblasti a odvětví obchodního a občanského práva. Účastním se studentské vědecké odborné činnosti na téma Experimentální aplikace nejnovějších lékařských poznatků a diplomovou práci zpracovávám na téma Právní režim ochrany lesa. V pátém ročníku vyjíždím v rámci studentského programu Work&Travel do Virginie a za svůj prázdninový výdělek mám možnost procestovat americké národní parky. Během studijního pobytu poznávám svého budoucího muže a osud přestěhovat se z Moravy na sever Čech se pozvolna připravuje k naplnění. 

S manželem, a nyní i dětmi, se vydáváme na mnohé poznávací cesty, nejdále do Kanady a na Nový Zéland. Vždy především za krásami přírody a naše touha přispívat k ochraně životního prostředí i u nás „doma“ tak pevně zapouští kořeny. Zároveň každá cesta přináší nekonečnou inspiraci, nadhled, pokoru a vědomí spolu-zodpovědnosti za svět, v němž žijeme a do nějž přivádíme naše děti.  

Mgr. Zuzana Štěpánová

ředitelka školy,
třídní učitelka 5. a 6. třídy

Absolvovala gymnázium v Boskovicích a v roce 2003 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala nejprve jako podnikový právník společnosti Metra Blansko, poté vedla pražskou pobočku Advokátní kanceláře Paroulek, Zrůstek, Lůdl. Několik let působila v rodinné firmě KOVO Letovice, kde mj. zodpovídala za zavádění systému řízení kvality ISO 9001:2000. Během mateřských dovolených spolupracovala jako právník se společností LZ Legal a ve stejné době iniciovala založení spolku Krušnohorská waldorfská iniciativa, který je zřizovatelem Jeřabinky. Nejprve mateřská škola Jeřabinka a později také základní škola se stala jejím osudem a výkon advokacie pozastavila, aby se mohla škole naplno věnovat. Od ledna 2021 působí nejen jako její zřizovatel, ale také jako ředitelka. K doplnění pedagogické kvalifikace absolvovala studium na VOŠ Jabok v Praze. V rámci světového týdne Respektu k porodu pořádala v Litvínově cyklus přednášek a besed v Městské knihovně Litvínov. V současné době se v kruhu vzácných spolustudentů věnuje pětiletému studiu Psyché a Logos pod vedením PhDr. Anežky Janátové. 

Mým snem je předat jednoho dne řízení školy do rukou zkušeného pedagoga a manažera a působit ve škole pouze z pozice zřizovatele a pedagoga, předávat dětem základní právní povědomí, finanční gramotnost a historický přehled. Pokud se splní náš sen pokračovat střední školou, tak také uvádět studenty do světa lidských práv, politologie a mezinárodních souvislostí. S manželem máme tři děti. Mým koníčkem je zahradničení, pěší turistika a umění.  

Mé motto, jehož je Jeřabinka ztělesněním, zní: „Naše touhy jsou naše možnosti.“  

Pocházím z jihomoravských Letovic, kde z místní základní školy přecházím od 5. ročníku do třídy s matematickým zaměřením do Boskovic, na „zelenou“ základní školu. Tam poznávám své první výrazné průvodce na cestě za vzděláním – výjimečné pedagogy v matematice a biologii, paní učitelky Marcelu Kramlovou a Marii Ryšavou, a zároveň přicházím o všechny rukodělné vyučovací předměty výměnou za všechny ty studijní a účast na olympiádách.  Při volbě střední školy padla jasná volba na boskovické gymnázium, které naštěstí pro mě v tom školním roce poprvé ruší nutnost volit mezi humanitní a přírodovědnou větví. Toto dilema mě provází celým životem. S boskovickým gymnáziem (díky paní prof. Marii Minxové) jsem měla podvakrát možnost účasti na Model United Nations (studentská obdoba OSN), nejprve v Haagu s pobytem ve francouzské rodině, poté v Heidelbergu s pobytem v rodině americké. Také na gymnáziu dostávám dar v podobě výjimečných pedagogických osobností – profesoři František Zachoval (biologie a chemie) a Josef Pros (český jazyk, literatura a dějiny evropských kultur) jako třídní učitelé, Jitka Kiseljovová (anglický jazyk) a Jaroslav Sedláček (matematika a fyzika).  

Pod dojmem televizních seriálů podávám přihlášku ke studiu práv a také na strojní fakultu VUT v Brně. Zahajuji souběžně studium prvních ročníků jak na technice, tak na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, aby po prvním semestru zvítězilo studium práv. Pozvolna poznávám, že představa o právnické profesi má v českém právním prostředí od toho anglosaského daleko, přesto se právnické profesi ještě řadu let po ukončení studií věnuji naplno, především v soukromoprávní oblasti a odvětví obchodního a občanského práva. Účastním se studentské vědecké odborné činnosti na téma Experimentální aplikace nejnovějších lékařských poznatků a diplomovou práci zpracovávám na téma Právní režim ochrany lesa. V pátém ročníku vyjíždím v rámci studentského programu Work&Travel do Virginie a za svůj prázdninový výdělek mám možnost procestovat americké národní parky. Během studijního pobytu poznávám svého budoucího muže a osud přestěhovat se z Moravy na sever Čech se pozvolna připravuje k naplnění. 

S manželem, a nyní i dětmi, se vydáváme na mnohé poznávací cesty, nejdále do Kanady a na Nový Zéland. Vždy především za krásami přírody a naše touha přispívat k ochraně životního prostředí i u nás „doma“ tak pevně zapouští kořeny. Zároveň každá cesta přináší nekonečnou inspiraci, nadhled, pokoru a vědomí spolu-zodpovědnosti za svět, v němž žijeme a do nějž přivádíme naše děti.  

Mgr. Markéta Borská

zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 4. a 5. třídy

Markéta se narodila v roce 1975 v Berouně, kde strávila část svého dětství. Později žila na Poděbradsku. Pochází částečně z učitelské a sklářské rodiny, proto měla vždy blízko k tomuto povolání a k výtvarnému umění. Vystudovala střední pedagogickou školu v Čáslavi v oboru vychovatelství, kde rozvíjela hlavně výtvarnou výchovu. Po absolvování střední školy začala studovat Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Karlově v Praze s prohlubujícím studiem výtvarné výchovy. Během své praxe prošla několika státními i soukromými základními školami, např. se zaměřením na montessori pedagogiku. Během své praxe se vzdělávala prostřednictvím rozmanitých seminářů v oboru pedagogiky, prevence škodlivých vlivů, arteterapie, speciálních výchovných přístupů, zkoumání osobnosti dětí a jejich vedení. Rekreačně provozuje lyžování, bruslení a jízdu na kole. V několika letech nestrávených ve školství se věnovala floristice a vlastní podnikatelské činnosti v oboru zprostředkování služeb. Mezi její zájmy patří kresba, tvořivé psaní, vzdělávání v oblasti rozvoje osobnosti a jejího vývoje. Má dceru Žofii. 

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“  Jan Amos Komenský 

Mgr. Markéta Borská

zástupkyně ředitelky,
třídní učitelka 3. a 4. třídy

Markéta se narodila v roce 1975 v Berouně, kde strávila část svého dětství. Později žila na Poděbradsku. Pochází částečně z učitelské a sklářské rodiny, proto měla vždy blízko k tomuto povolání a k výtvarnému umění. Vystudovala střední pedagogickou školu v Čáslavi v oboru vychovatelství, kde rozvíjela hlavně výtvarnou výchovu. Po absolvování střední školy začala studovat Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Karlově v Praze s prohlubujícím studiem výtvarné výchovy. Během své praxe prošla několika státními i soukromými základními školami, např. se zaměřením na montessori pedagogiku. Během své praxe se vzdělávala prostřednictvím rozmanitých seminářů v oboru pedagogiky, prevence škodlivých vlivů, arteterapie, speciálních výchovných přístupů, zkoumání osobnosti dětí a jejich vedení. Rekreačně provozuje lyžování, bruslení a jízdu na kole. V několika letech nestrávených ve školství se věnovala floristice a vlastní podnikatelské činnosti v oboru zprostředkování služeb. Mezi její zájmy patří kresba, tvořivé psaní, vzdělávání v oblasti rozvoje osobnosti a jejího vývoje.  Má dceru Žofii. 

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“  Jan Amos Komenský 

Mgr. Kateřina Smrčková

třídní učitelka 1. třídy, učitelka AJ

Vystudovala střední školu v oboru Ochrany a obnovy životního prostředí na Schole Humanitas v Litvínově. Tato škola pořádala mnoho zahraničních pobytů a příležitostí. Ve čtvrtém ročníku tak složila mezinárodní jazykovou zkoušku TELC. Její další volbou bylo studium Mezinárodních vztahů a Evropské unie na Metropolitní univerzitě v Praze. Po škole pracovala na Úřadu práce na odboru evropských dotací. Celé dětství byla formována uměním, hudbou a sportem. Navštěvovala dětský pěvecký sbor a hodiny hry na piano. Nyní se jako samouk učí hrát na ukulele. Dále absolvovala 7 let výtvarného umění a 5 let tance v LŠU v Mostě. Ze sportů má v oblibě lyžování a snowboarding. Celé dětství jezdívala na dětské tábory, později pak jako oddílová vedoucí. S manželem má dvě malé dcerky. Díky nim se seznámila s waldorfskou pedagogikou a od roku 2021 u nás vyučuje anglický jazyk. 

Bc. Martina Karbanová

třídní učitelka 2. třídy

Vystudovala střední školu technickou v oboru Pozemní stavitelství a v tu dobu ještě věřila, že po maturitní zkoušce si zvolí opět technický obor, a to na ČVUT. Srdce ji však už během studia střední školy táhlo jinam. Po maturitě si vybrala Pedagogickou fakultu, a protože ji vždy bavila psychologie a práce s dětmi, začala studovat obor Sociální pedagogika. V mládí se několik let věnovala atletice, ke sportu se snaží vést i své děti. Je mámou dvou úžasných bytostí, se kterými se vzájemně učí a kráčí životem. Je pro ni důležité děti provázet s láskou a respektem, učí je úctu k sobě a ke všemu kolem nás, propojit se s přírodou a rytmem roku. Miluje přírodu, knihy, svou zahradu, setkávání se a život jako takový… 

Nebudete dobrým učitelem, pokud se soustředíte pouze na to, co děláte, a ne na to, kým jste.” Rudolf Steiner  

Mgr. Kateřina Smrčková

učitelka AJ

Vystudovala střední školu v oboru Ochrany a obnovy životního prostředí na Schole Humanitas v Litvínově. Tato škola pořádala mnoho zahraničních pobytů a příležitostí. Ve čtvrtém ročníku tak složila mezinárodní jazykovou zkoušku TELC. Její další volbou bylo studium Mezinárodních vztahů a Evropské unie na Metropolitní univerzitě v Praze. Po škole pracovala na Úřadu práce na odboru evropských dotací. Celé dětství byla formována uměním, hudbou a sportem. Navštěvovala dětský pěvecký sbor a hodiny hry na piano. Nyní se jako samouk učí hrát na ukulele. Dále absolvovala 7 let výtvarného umění a 5 let tance v LŠU v Mostě. Ze sportů má v oblibě lyžování a snowboarding. Celé dětství jezdívala na dětské tábory, později pak jako oddílová vedoucí. S manželem má dvě malé dcerky. Díky nim se seznámila s waldorfskou pedagogikou a od roku 2021 u nás vyučuje anglický jazyk. 

Marcela Oslisloková

učitelka NJ

Pochází z Litvínova, kde navštěvovala jazykovou školu. Po ukončení základní školy studovala na střední textilní škole v Liberci. Od roku 1991 až do roku 2006 žila a pracovala v Baden Würtenbersku jako překladatelka a tlumočnice. Po 15 letech se vrátila zpět do České republiky. Úspěšně složila na Goethe institutu v Praze zkoušku a obdržela certifikát C1, který jí umožnil pokračování v její práci u nás. Práce s dětmi je i jejím koníčkem. Ve waldorfské škole pracuje již od jejího založení.  

Úspěch přijde tehdy, když děláte to, co milujete.“ 

Marcela Oslisloková

učitelka NJ

Pochází z Litvínova, kde navštěvovala jazykovou školu. Po ukončení základní školy studovala na střední textilní škole v Liberci. Od roku 1991 až do roku 2006 žila a pracovala v Baden Würtenbersku jako překladatelka a tlumočnice. Po 15 letech se vrátila zpět do České republiky. Úspěšně složila na Goethe institutu v Praze zkoušku a obdržela certifikát C1, který jí umožnil pokračování v její práci u nás. Práce s dětmi je i jejím koníčkem. Ve waldorfské škole pracuje již od jejího založení.  

Úspěch přijde tehdy, když děláte to, co milujete.“ 

Vanda Kopáčová

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

Vanda už od malička pomáhala mamince ve školce. Má moc ráda děti. Protože sama vlastní mít nemohla, rozhodla se, že změní profesi a bude se dětem věnovat v práci. Nejprve pracovala jako vedoucí družiny v Praze v montessori škole a když se přestěhovala zpátky, začala pracovat jako vychovatelka a asistentka v Jeřabince. Mluví anglicky, italsky a rusky. Moc ráda sportuje, plete, čte si a tancuje. Zúčastnila se kurzu Respektovat a být respektován, kurzu metrologie a kurzu ZDrSEM (první pomoc). V době prázdnin pořádala dětské tábory v Horním Jiřetíně. 

Vanda Kopáčová

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

Vanda už od malička pomáhala mamince ve školce. Má moc ráda děti. Protože sama vlastní mít nemohla, rozhodla se, že změní profesi a bude se dětem věnovat v práci. Nejprve pracovala jako vedoucí družiny v Praze v montessori škole a když se přestěhovala zpátky, začala pracovat jako vychovatelka a asistentka v Jeřabince. Mluví anglicky, italsky a rusky. Moc ráda sportuje, plete, čte si a tancuje. Zúčastnila se kurzu Respektovat a být respektován, kurzu metrologie a kurzu ZDrSEM (první pomoc). V době prázdnin pořádala dětské tábory v Horním Jiřetíně. 

Andrea Röberová

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

Andrea je člověk, který má rád děti a který rád pomáhá ostatním k dosažení jejich cílů, proto se rozhodla udělat si kurz Asistent pedagoga a pomáhat se vzděláváním dětí, a to nejen dětí se speciálními potřebami. Co se týče zkušeností s prací s dětmi, tak má jednu z nejcennějších, a tou je každodenní „práce“ se svými dvěma dětmi. Práce s dětmi ji opravdu baví a naplňuje. Do budoucna by se ráda věnovala pedagogice jako takové, vzdělávala se v ní a rozšiřovala tak své znalosti a dovednosti v oblasti edukace.

Andrea Röberová

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

Andrea je člověk, který má rád děti a který rád pomáhá ostatním k dosažení jejich cílů, proto se rozhodla udělat si kurz Asistent pedagoga a pomáhat se vzděláváním dětí, a to nejen dětí se speciálními potřebami. Co se týče zkušeností s prací s dětmi, tak má jednu z nejcennějších, a tou je každodenní „práce“ se svými dvěma dětmi. Práce s dětmi ji opravdu baví a naplňuje. Do budoucna by se ráda věnovala pedagogice jako takové, vzdělávala se v ní a rozšiřovala tak své znalosti a dovednosti v oblasti edukace.

Bc. Martina Karbanová

asistentka pedagoga

Vystudovala střední školu technickou v oboru Pozemní stavitelství a v tu dobu ještě věřila, že po maturitní zkoušce si zvolí opět technický obor, a to na ČVUT. Srdce ji však už během studia střední školy táhlo jinam. Po maturitě si vybrala Pedagogickou fakultu, a protože ji vždy bavila psychologie a práce s dětmi, začala studovat obor Sociální pedagogika. V mládí se několik let věnovala atletice, ke sportu se snaží vést i své děti. Je mámou dvou úžasných bytostí, se kterými se vzájemně učí a kráčí životem. Je pro ni důležité děti provázet s láskou a respektem, učí je úctu k sobě a ke všemu kolem nás, propojit se s přírodou a rytmem roku. Miluje přírodu, knihy, svou zahradu, setkávání se a život jako takový… 

Nebudete dobrým učitelem, pokud se soustředíte pouze na to, co děláte, a ne na to, kým jste.” Rudolf Steiner