Základní a Mateřská škola Jeřabinka

Mgr. Zuzana Štěpánová

ředitelka školy, třídní učitelka 6. a 7. třídy

Absolvovala gymnázium v Boskovicích a v roce 2003 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala nejprve jako podnikový právník společnosti Metra Blansko, poté vedla pražskou pobočku Advokátní kanceláře Paroulek, Zrůstek, Lůdl. Několik let působila v rodinné firmě KOVO Letovice, kde mj. zodpovídala za zavádění systému řízení kvality ISO 9001:2000. Během mateřských dovolených spolupracovala jako právník se společností LZ Legal a ve stejné době iniciovala založení spolku Krušnohorská waldorfská iniciativa, který je zřizovatelem Jeřabinky. Nejprve mateřská škola Jeřabinka a později také základní škola se stala jejím osudem a výkon advokacie pozastavila, aby se mohla škole naplno věnovat. Od ledna 2021 působí nejen jako její zřizovatel, ale také jako ředitelka. K doplnění pedagogické kvalifikace absolvovala studium na VOŠ Jabok v Praze. V rámci světového týdne Respektu k porodu pořádala v Litvínově cyklus přednášek a besed v Městské knihovně Litvínov. V současné době se v kruhu vzácných spolustudentů věnuje pětiletému studiu Psyché a Logos pod vedením PhDr. Anežky Janátové. 

Mým snem je předat jednoho dne řízení školy do rukou zkušeného pedagoga a manažera a působit ve škole pouze z pozice zřizovatele a pedagoga, předávat dětem základní právní povědomí, finanční gramotnost a historický přehled. Pokud se splní náš sen pokračovat střední školou, tak také uvádět studenty do světa lidských práv, politologie a mezinárodních souvislostí. S manželem máme tři děti. Mým koníčkem je zahradničení, pěší turistika a umění.  

Mé motto, jehož je Jeřabinka ztělesněním, zní: „Naše touhy jsou naše možnosti.“  

Pocházím z jihomoravských Letovic, kde z místní základní školy přecházím od 5. ročníku do třídy s matematickým zaměřením do Boskovic, na „zelenou“ základní školu. Tam poznávám své první výrazné průvodce na cestě za vzděláním – výjimečné pedagogy v matematice a biologii, paní učitelky Marcelu Kramlovou a Marii Ryšavou, a zároveň přicházím o všechny rukodělné vyučovací předměty výměnou za všechny ty studijní a účast na olympiádách.  Při volbě střední školy padla jasná volba na boskovické gymnázium, které naštěstí pro mě v tom školním roce poprvé ruší nutnost volit mezi humanitní a přírodovědnou větví. Toto dilema mě provází celým životem. S boskovickým gymnáziem (díky paní prof. Marii Minxové) jsem měla podvakrát možnost účasti na Model United Nations (studentská obdoba OSN), nejprve v Haagu s pobytem ve francouzské rodině, poté v Heidelbergu s pobytem v rodině americké. Také na gymnáziu dostávám dar v podobě výjimečných pedagogických osobností – profesoři František Zachoval (biologie a chemie) a Josef Pros (český jazyk, literatura a dějiny evropských kultur) jako třídní učitelé, Jitka Kiseljovová (anglický jazyk) a Jaroslav Sedláček (matematika a fyzika).  

Pod dojmem televizních seriálů podávám přihlášku ke studiu práv a také na strojní fakultu VUT v Brně. Zahajuji souběžně studium prvních ročníků jak na technice, tak na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, aby po prvním semestru zvítězilo studium práv. Pozvolna poznávám, že představa o právnické profesi má v českém právním prostředí od toho anglosaského daleko, přesto se právnické profesi ještě řadu let po ukončení studií věnuji naplno, především v soukromoprávní oblasti a odvětví obchodního a občanského práva. Účastním se studentské vědecké odborné činnosti na téma Experimentální aplikace nejnovějších lékařských poznatků a diplomovou práci zpracovávám na téma Právní režim ochrany lesa. V pátém ročníku vyjíždím v rámci studentského programu Work&Travel do Virginie a za svůj prázdninový výdělek mám možnost procestovat americké národní parky. Během studijního pobytu poznávám svého budoucího muže a osud přestěhovat se z Moravy na sever Čech se pozvolna připravuje k naplnění. 

S manželem, a nyní i dětmi, se vydáváme na mnohé poznávací cesty, nejdále do Kanady a na Nový Zéland. Vždy především za krásami přírody a naše touha přispívat k ochraně životního prostředí i u nás „doma“ tak pevně zapouští kořeny. Zároveň každá cesta přináší nekonečnou inspiraci, nadhled, pokoru a vědomí spolu-zodpovědnosti za svět, v němž žijeme a do nějž přivádíme naše děti.  

Mgr. Zuzana Štěpánová

ředitelka školy,
třídní učitelka 5. a 6. třídy

Absolvovala gymnázium v Boskovicích a v roce 2003 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala nejprve jako podnikový právník společnosti Metra Blansko, poté vedla pražskou pobočku Advokátní kanceláře Paroulek, Zrůstek, Lůdl. Několik let působila v rodinné firmě KOVO Letovice, kde mj. zodpovídala za zavádění systému řízení kvality ISO 9001:2000. Během mateřských dovolených spolupracovala jako právník se společností LZ Legal a ve stejné době iniciovala založení spolku Krušnohorská waldorfská iniciativa, který je zřizovatelem Jeřabinky. Nejprve mateřská škola Jeřabinka a později také základní škola se stala jejím osudem a výkon advokacie pozastavila, aby se mohla škole naplno věnovat. Od ledna 2021 působí nejen jako její zřizovatel, ale také jako ředitelka. K doplnění pedagogické kvalifikace absolvovala studium na VOŠ Jabok v Praze. V rámci světového týdne Respektu k porodu pořádala v Litvínově cyklus přednášek a besed v Městské knihovně Litvínov. V současné době se v kruhu vzácných spolustudentů věnuje pětiletému studiu Psyché a Logos pod vedením PhDr. Anežky Janátové. 

Mým snem je předat jednoho dne řízení školy do rukou zkušeného pedagoga a manažera a působit ve škole pouze z pozice zřizovatele a pedagoga, předávat dětem základní právní povědomí, finanční gramotnost a historický přehled. Pokud se splní náš sen pokračovat střední školou, tak také uvádět studenty do světa lidských práv, politologie a mezinárodních souvislostí. S manželem máme tři děti. Mým koníčkem je zahradničení, pěší turistika a umění.  

Mé motto, jehož je Jeřabinka ztělesněním, zní: „Naše touhy jsou naše možnosti.“  

Pocházím z jihomoravských Letovic, kde z místní základní školy přecházím od 5. ročníku do třídy s matematickým zaměřením do Boskovic, na „zelenou“ základní školu. Tam poznávám své první výrazné průvodce na cestě za vzděláním – výjimečné pedagogy v matematice a biologii, paní učitelky Marcelu Kramlovou a Marii Ryšavou, a zároveň přicházím o všechny rukodělné vyučovací předměty výměnou za všechny ty studijní a účast na olympiádách.  Při volbě střední školy padla jasná volba na boskovické gymnázium, které naštěstí pro mě v tom školním roce poprvé ruší nutnost volit mezi humanitní a přírodovědnou větví. Toto dilema mě provází celým životem. S boskovickým gymnáziem (díky paní prof. Marii Minxové) jsem měla podvakrát možnost účasti na Model United Nations (studentská obdoba OSN), nejprve v Haagu s pobytem ve francouzské rodině, poté v Heidelbergu s pobytem v rodině americké. Také na gymnáziu dostávám dar v podobě výjimečných pedagogických osobností – profesoři František Zachoval (biologie a chemie) a Josef Pros (český jazyk, literatura a dějiny evropských kultur) jako třídní učitelé, Jitka Kiseljovová (anglický jazyk) a Jaroslav Sedláček (matematika a fyzika).  

Pod dojmem televizních seriálů podávám přihlášku ke studiu práv a také na strojní fakultu VUT v Brně. Zahajuji souběžně studium prvních ročníků jak na technice, tak na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, aby po prvním semestru zvítězilo studium práv. Pozvolna poznávám, že představa o právnické profesi má v českém právním prostředí od toho anglosaského daleko, přesto se právnické profesi ještě řadu let po ukončení studií věnuji naplno, především v soukromoprávní oblasti a odvětví obchodního a občanského práva. Účastním se studentské vědecké odborné činnosti na téma Experimentální aplikace nejnovějších lékařských poznatků a diplomovou práci zpracovávám na téma Právní režim ochrany lesa. V pátém ročníku vyjíždím v rámci studentského programu Work&Travel do Virginie a za svůj prázdninový výdělek mám možnost procestovat americké národní parky. Během studijního pobytu poznávám svého budoucího muže a osud přestěhovat se z Moravy na sever Čech se pozvolna připravuje k naplnění. 

S manželem, a nyní i dětmi, se vydáváme na mnohé poznávací cesty, nejdále do Kanady a na Nový Zéland. Vždy především za krásami přírody a naše touha přispívat k ochraně životního prostředí i u nás „doma“ tak pevně zapouští kořeny. Zároveň každá cesta přináší nekonečnou inspiraci, nadhled, pokoru a vědomí spolu-zodpovědnosti za svět, v němž žijeme a do nějž přivádíme naše děti.  

Mgr. Markéta Borská

zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 4. a 5. třídy

Markéta se narodila v roce 1975 v Berouně, kde strávila část svého dětství. Později žila na Poděbradsku. Pochází částečně z učitelské a sklářské rodiny, proto měla vždy blízko k tomuto povolání a k výtvarnému umění. Vystudovala střední pedagogickou školu v Čáslavi v oboru vychovatelství, kde rozvíjela hlavně výtvarnou výchovu. Po absolvování střední školy začala studovat Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Karlově v Praze s prohlubujícím studiem výtvarné výchovy. Během své praxe prošla několika státními i soukromými základními školami, např. se zaměřením na montessori pedagogiku. Během své praxe se vzdělávala prostřednictvím rozmanitých seminářů v oboru pedagogiky, prevence škodlivých vlivů, arteterapie, speciálních výchovných přístupů, zkoumání osobnosti dětí a jejich vedení. Rekreačně provozuje lyžování, bruslení a jízdu na kole. V několika letech nestrávených ve školství se věnovala floristice a vlastní podnikatelské činnosti v oboru zprostředkování služeb. Mezi její zájmy patří kresba, tvořivé psaní, vzdělávání v oblasti rozvoje osobnosti a jejího vývoje. Má dceru Žofii. 

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“  Jan Amos Komenský 

Mgr. Markéta Borská

zástupkyně ředitelky,
třídní učitelka 3. a 4. třídy

Markéta se narodila v roce 1975 v Berouně, kde strávila část svého dětství. Později žila na Poděbradsku. Pochází částečně z učitelské a sklářské rodiny, proto měla vždy blízko k tomuto povolání a k výtvarnému umění. Vystudovala střední pedagogickou školu v Čáslavi v oboru vychovatelství, kde rozvíjela hlavně výtvarnou výchovu. Po absolvování střední školy začala studovat Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Karlově v Praze s prohlubujícím studiem výtvarné výchovy. Během své praxe prošla několika státními i soukromými základními školami, např. se zaměřením na montessori pedagogiku. Během své praxe se vzdělávala prostřednictvím rozmanitých seminářů v oboru pedagogiky, prevence škodlivých vlivů, arteterapie, speciálních výchovných přístupů, zkoumání osobnosti dětí a jejich vedení. Rekreačně provozuje lyžování, bruslení a jízdu na kole. V několika letech nestrávených ve školství se věnovala floristice a vlastní podnikatelské činnosti v oboru zprostředkování služeb. Mezi její zájmy patří kresba, tvořivé psaní, vzdělávání v oblasti rozvoje osobnosti a jejího vývoje.  Má dceru Žofii. 

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“  Jan Amos Komenský 

Bc. Martina Karbanová

třídní učitelka 2. třídy

Vystudovala střední školu technickou v oboru Pozemní stavitelství a v tu dobu ještě věřila, že po maturitní zkoušce si zvolí opět technický obor, a to na ČVUT. Srdce ji však už během studia střední školy táhlo jinam. Po maturitě si vybrala Pedagogickou fakultu, a protože ji vždy bavila psychologie a práce s dětmi, začala studovat obor Sociální pedagogika. V mládí se několik let věnovala atletice, ke sportu se snaží vést i své děti. Je mámou dvou úžasných bytostí, se kterými se vzájemně učí a kráčí životem. Je pro ni důležité děti provázet s láskou a respektem, učí je úctu k sobě a ke všemu kolem nás, propojit se s přírodou a rytmem roku. Miluje přírodu, knihy, svou zahradu, setkávání se a život jako takový… 

Nebudete dobrým učitelem, pokud se soustředíte pouze na to, co děláte, a ne na to, kým jste.” Rudolf Steiner  

Mgr. Kateřina Smrčková

třídní učitelka 1. třídy, učitelka AJ

Vystudovala střední školu v oboru Ochrany a obnovy životního prostředí na Schole Humanitas v Litvínově. Tato škola pořádala mnoho zahraničních pobytů a příležitostí. Ve čtvrtém ročníku tak složila mezinárodní jazykovou zkoušku TELC. Její další volbou bylo studium Mezinárodních vztahů a Evropské unie na Metropolitní univerzitě v Praze. Po škole pracovala na Úřadu práce na odboru evropských dotací. Celé dětství byla formována uměním, hudbou a sportem. Navštěvovala dětský pěvecký sbor a hodiny hry na piano. Nyní se jako samouk učí hrát na ukulele. Dále absolvovala 7 let výtvarného umění a 5 let tance v LŠU v Mostě. Ze sportů má v oblibě lyžování a snowboarding. Celé dětství jezdívala na dětské tábory, později pak jako oddílová vedoucí. S manželem má dvě malé dcerky. Díky nim se seznámila s waldorfskou pedagogikou a od roku 2021 u nás vyučuje anglický jazyk. 

Mgr. Hana Svobodová, Ph.D.

učitelka odborných předmětů

Jako pedagog v období let 2007-2023 vedla mj. semináře na mostecké pobočce VŠFS (mezinárodní vztahy a diplomacie), působila v blízkosti některých politických aktivit, od r. 2018 učila na ZŠ chemii, biologii, dějepis, později matematiku. Své dovednosti v oblasti přírodovědných oborů si prohlubovala v rámci akreditovaných kurzů UJEP v Ústí nad Labem (chemie, biologie). 

Možnost učit na waldorfské základní škole ovlivněné myšlenkami R. Steinera a jeho vzdělávací koncepcí vnímá jako další z příležitostí, kterak se dají vzdělávací a výchovné světy propojovat. Žádný vzdělávací systém totiž není dogma (tedy neměl by být, aby přežil) a nelze jej uzavřít před ostatními vlivy. Před učitelem za katedrou a žáky v lavicích jsou výzvy, kterak neustrnout a nespokojit se s tím, co se, jak a kdy učili jeho předchůdci, a také čím a jak přispět ke kontinuitě znalostí, dovedností a příležitostí, jak ve složité spleti vztahů neutonout, ale prosadit se a zanechat svůj díl. 

Osobně považuje za důležité, aby škola naučila člověka se učit a tahle schopnost se učit mu vydržela co nejdéle. Dají se tím lépe překonávat životní nástrahy, a těch není v životě s nadsázkou řečeno nikdy dost. 

 

Své edukační a socializační snažení jsem začala na základní škole v rodném městě Znojmě. Myslím, že prostředí základní školy ovlivní formující se osobnost dítěte dosti výrazně a fakticky v něm nastaví a rozvine základní mentální i sociální mechanismy. Učení se novým věcem, a naopak ne příliš velké odhodlání směrem k praktickým činnostem, ovlivnilo moje rozhodování, kam po základní škole. V zásadě jsem patřila spíše k té části žáků a studentů, kteří se dokázali věnovat studiu většiny předmětů bez zásadních obtíží. Středoškolská studia jsem rozvíjela na Gymnáziu ve Znojmě, později Žďáru nad Sázavou, kde jsem maturovala v r. 1986. Vidno tedy, že jsem člověk, který již něco tzv. pamatuje. A jen drobná poznámka-snad to při čtení těchto řádek nebude bráno jenom z pohledu inventárního čísla, ale i možného přínosu třeba právě v oblasti školství.  Vzhledem k rozvíjejícímu se zájmu o filozofii a vědy s ní související vystudovala jsem filozofickou fakultu, obor filozofie-logika. 

S ohledem na společenské změny let devadesátých XX. století mě některé okolnosti přinutily hledat si zaměstnání tak, aby kromě zájmů a obliby filozofie vedlo mé další směřování k tomu, aby se člověk dokázal o sebe postarat existenčně. Jak se ukázalo, filozofie a zájmy ustoupily praxi, a věnovala jsem se několika profesím, které sice neodpovídaly zcela mým představám, přesto mi umožnily získat nové znalosti a dovednosti, např. v oblasti informačních a komunikačních technologií. Učila jsem mj. na základní škole matematiku, přírodopis a dějepis v 5. – 8. třídě.
Od poloviny devadesátých let jsem se ocitla v prostředí politiky a pracovala v oblasti analýzy politiky (politická analýza a komunikace) a jejích vztahů. Takto získávané zkušenosti jsem se rozhodla skloubit se studiem filozofie a logiky a začala postgraduální studium na fakultě mezinárodních vztahů, obor politologie. S tím souvisela řada dalších předmětů, jako např. historie politiky a kultury, politická psychologie a komunikace, a v oblasti ekonomiky a ekonomie – mikro a makroekonomie, dějiny ekonomických teorií atd. Postgraduální (doktorandské) studium jsem zakončila zkouškami a titulem Ph.D. v r. 2011. A protože čas měří všem neúprosně, do těchto profesně znalostních kvalit se začlenil i život osobní. Jsem vdaná, mám syna, s nímž máme, myslím, velmi dobrý vztah. A co se mě týká, učím se od něj stále, a doufám, že ho tento svého druhu mentoring mé osoby neopustí, protože „tekutá modernita“, v níž žijeme, před nás staví často nelehké výzvy, s nimiž je třeba se popasovat bez ohledu na věk. No, a jak stárnete…  Znáte to!
Co se týká pedagogických zkušeností v období let 2007-2023, jsem např. vedla nějaký čas semináře na mostecké pobočce VŠFS (mezinárodní vztahy a diplomacie), působila v blízkosti některých politických aktivit, od r. 2018 jsem učila na ZŠ chemii, biologii, dějepis, později matematiku, mj. pomáhala jsem také jako asistent pedagoga. Pracovala jsem i jako pomocná síla ve skladu supermarketů apod., radila některým studujícím s koncipováním jejich studia. Své dovednosti v oblasti přírodovědných oborů jsem si prohlubovala v rámci akreditovaných kurzů UJEP v Ústí nad Labem (chemie, biologie). 
Mými zájmy jsou moje obory. Mým oblíbeným filozofem je Ludwig Wittgenstein, I. Kant a G. W. Leibniz, dále řada filozofů-pedagogů tzv. americké školy pragmatismu (Piaget, Dewey, James), z psychologů pak Z. Freud, C. G. Jung, bez výhrad E. Fromm, a pro práci v  kolektivech považuji za výraznou autoritu osobu P. Zimbarda. Tato škála je stále otevřená a vcelku nevyčerpatelná.
Možnost učit na waldorfské základní škole ovlivněné myšlenkami R. Steinera a jeho vzdělávací koncepcí vnímám jako další z příležitostí, kterak se dají vzdělávací a výchovné světy propojovat. Žádný vzdělávací systém totiž není dogma (tedy neměl by být, aby přežil) a nelze jej uzavřít před ostatními vlivy. Před učitelem za katedrou a žáky v lavicích jsou výzvy, kterak neustrnout a nespokojit se s tím, co se, jak a kdy učili jeho předchůdci, a také čím a jak přispět ke kontinuitě znalostí, dovedností a příležitostí, jak ve složité spleti vztahů neutonout, ale prosadit se a zanechat svůj díl. 
Osobně považuji za důležité, aby škola naučila člověka se učit a tahle schopnost se učit mu vydržela co nejdéle. Dají se tím lépe překonávat životní nástrahy, a těch není v životě s nadsázkou řečeno nikdy dost. 

 

Mgr. Kateřina Smrčková

učitelka AJ

Vystudovala střední školu v oboru Ochrany a obnovy životního prostředí na Schole Humanitas v Litvínově. Tato škola pořádala mnoho zahraničních pobytů a příležitostí. Ve čtvrtém ročníku tak složila mezinárodní jazykovou zkoušku TELC. Její další volbou bylo studium Mezinárodních vztahů a Evropské unie na Metropolitní univerzitě v Praze. Po škole pracovala na Úřadu práce na odboru evropských dotací. Celé dětství byla formována uměním, hudbou a sportem. Navštěvovala dětský pěvecký sbor a hodiny hry na piano. Nyní se jako samouk učí hrát na ukulele. Dále absolvovala 7 let výtvarného umění a 5 let tance v LŠU v Mostě. Ze sportů má v oblibě lyžování a snowboarding. Celé dětství jezdívala na dětské tábory, později pak jako oddílová vedoucí. S manželem má dvě malé dcerky. Díky nim se seznámila s waldorfskou pedagogikou a od roku 2021 u nás vyučuje anglický jazyk. 

Mgr. Lenka Řapková

třídní učitelka 3. třídy

Lenka se narodila v roce 1976 v Žatci. Absolvovala střední pedagogickou školu v Mostě obor učitelství pro mateřské školy. Po škole pokračovala ve studiu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Po ukončení studia učila na velké městské škole, ale srdcem ji to táhlo na malé vesnické školy. Vyzkoušela si i učit na soukromé základní škole. Má ráda procházky přírodou, návštěvy starých hradů a zřícenin, pohled na hvězdné nebe a praskání ohně. Má dvě děti, syna Pavla a dceru Elišku.

„Jedno laskavé slovo dokáže změnit celý den.“

Marcela Oslisloková

učitelka NJ

Pochází z Litvínova, kde navštěvovala jazykovou školu. Po ukončení základní školy studovala na střední textilní škole v Liberci. Od roku 1991 až do roku 2006 žila a pracovala v Baden Würtenbersku jako překladatelka a tlumočnice. Po 15 letech se vrátila zpět do České republiky. Úspěšně složila na Goethe institutu v Praze zkoušku a obdržela certifikát C1, který jí umožnil pokračování v její práci u nás. Práce s dětmi je i jejím koníčkem. Ve waldorfské škole pracuje již od jejího založení.  

Úspěch přijde tehdy, když děláte to, co milujete.“ 

Marcela Oslisloková

německého jazyka

Pochází z Litvínova, kde navštěvovala jazykovou školu. Po ukončení základní školy studovala na střední textilní škole v Liberci. Od roku 1991 až do roku 2006 žila a pracovala v Baden Würtenbersku jako překladatelka a tlumočnice. Po 15 letech se vrátila zpět do České republiky. Úspěšně složila na Goethe institutu v Praze zkoušku a obdržela certifikát C1, který jí umožnil pokračování v její práci u nás. Práce s dětmi je i jejím koníčkem. Ve waldorfské škole pracuje již od jejího založení.  

Úspěch přijde tehdy, když děláte to, co milujete.“ 

Stanislava Štěpánová, DiS.

učitelka anglického a německého jazyka

Stanislava absolvovala gymnázium T.G.M. v Litvínově. Po střední škole pokračovala na vyšší odborné škole zdravotnické v Teplicích, obor diplomovaný fyzioterapeut. Následoval několikaletý pobyt v Německu a Anglii. Právě druhým rokem studuje obor Německý jazyk a literatura pro vzdělávání na filosofické fakultě univerzity J. E. Purkyně. 

“Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám.” 

Vanda Kopáčová

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

Vanda už od malička pomáhala mamince ve školce. Má moc ráda děti. Protože sama vlastní mít nemohla, rozhodla se, že změní profesi a bude se dětem věnovat v práci. Nejprve pracovala jako vedoucí družiny v Praze v montessori škole a když se přestěhovala zpátky, začala pracovat jako vychovatelka a asistentka v Jeřabince. Mluví anglicky, italsky a rusky. Moc ráda sportuje, plete, čte si a tancuje. Zúčastnila se kurzu Respektovat a být respektován, kurzu metrologie a kurzu ZDrSEM (první pomoc). V době prázdnin pořádala dětské tábory v Horním Jiřetíně. 

Vanda Kopáčová

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

Vanda už od malička pomáhala mamince ve školce. Má moc ráda děti. Protože sama vlastní mít nemohla, rozhodla se, že změní profesi a bude se dětem věnovat v práci. Nejprve pracovala jako vedoucí družiny v Praze v montessori škole a když se přestěhovala zpátky, začala pracovat jako vychovatelka a asistentka v Jeřabince. Mluví anglicky, italsky a rusky. Moc ráda sportuje, plete, čte si a tancuje. Zúčastnila se kurzu Respektovat a být respektován, kurzu metrologie a kurzu ZDrSEM (první pomoc). V době prázdnin pořádala dětské tábory v Horním Jiřetíně. 

Andrea Röberová

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

Andrea je člověk, který má rád děti a který rád pomáhá ostatním k dosažení jejich cílů, proto se rozhodla udělat si kurz Asistent pedagoga a pomáhat se vzděláváním dětí, a to nejen dětí se speciálními potřebami. Co se týče zkušeností s prací s dětmi, tak má jednu z nejcennějších, a tou je každodenní „práce“ se svými dvěma dětmi. Práce s dětmi ji opravdu baví a naplňuje. Do budoucna by se ráda věnovala pedagogice jako takové, vzdělávala se v ní a rozšiřovala tak své znalosti a dovednosti v oblasti edukace.

Pavel Derkač

asistent pedagoga

V roce 2001 vystudoval v Teplicích střední technickou školu a následně pracoval jako odborný technik výtahů. V letech 2009-2010 absolvoval několikadenní semináře v Olomouci na téma ”trojčlennost v sociálním organismu’’. Po deseti letech opustil své zaměstnání a daroval si ”dva roky prázdnin”. Samostudiem se začal učit řezbářskému řemeslu a v roce 2015 si v tomto oboru založil živnost. V roce 2017 si tuto živnost rozšířil o práce v rámci realizací zahrad, díky čemuž se ocitl i v zahradě Jeřabinky. Dlouhodobě se zajímá o anthroposofii, i proto mu je podstata waldorfské pedagogiky velmi blízká. V roce 2022 už Jeřabinku opakovaně navštěvoval a učil v hodinách děti dřevořezbě. V roce 2023 absolvoval pedagogický kurz na VOŠ Jabok v Praze.

 

„Být pravdivý je ideál, který má mít duše dnešního člověka neustále před sebou.“ Rudolf Steiner

Pavlína Nová

asistentka pedagoga

Pavlína je rodačkou z Litvínova, několik let studovala v Plzni a posledních 9 let žila v Praze, aby následně zjistila, že „všude dobře, doma nejlépe“. Již od útlého dětství navštěvovala základní uměleckou školu, kde se učila hře na flétnu a později několik let na klavír. Na gymnáziu objevila radost ve sborovém zpěvu, a tak se dostala do komorního seskupení Zastaveníčko, které v Litvínově působí už jen příležitostně. Skautské i jiné letní tábory, kam jezdila již jako dítě a později jako oddílová vedoucí zřejmě zapříčinily, že práce s dětmi ji těší a naplňuje. Několik let pracovala na projektech EU, které pomáhaly absolventům k lepšímu uplatnění na trhu práce. Při mateřské dovolené absolvovala kurz asistenta pedagoga a díky skvělým pedagogům, na které při své praxi a následně zaměstnání narazila, se každý den utvrzuje, že její práce je potřebná a je na správném místě.

Magdaléna Týřová

asistentka pedagoga

Absolvovala střední zemědělskou školu v Kadani zaměřenou na chov koní. Během studia jezdila na dětské tábory jako praktikantka. Práce s dětmi ji vždy bavila a v dětském kolektivu se cítí dobře. Jako maminka dvou dětí, se náhodou dostala k waldorfské pedagogice. A jako rodič se léta zapojovala do všech akcí spojených s Jeřabinkou, jak v mateřské, tak následně i v základní škole. Slavnosti provázené celým rokem s radostí fotí již od roku 2017. Kromě focení ráda cestuje. Krušné hory a jejich tajemná místa jsou jako stvořená pro dobrodružné výlety s rodinou. K doplnění kvalifikace využila kurz asistenta pedagoga.

Bc. Lenka Procházková

asistentka pedagoga

Vystudovala střední odbornou školu pro ochranu a obnovu životního prostředí na Schole Humanitas v Litvínově. Poté se přestěhovala do Prahy, kde sedm let žila, pracovala a studovala. Lenka měla vždy blízký vztah k dětem, nastoupila tak do mateřské školy, kde pracovala dva a půl roku. A právě v této práci zjistila, že práce s dětmi je to, co ji nejvíce naplňuje. V roce 2017 úspěšně dokončila bakalářský studijní program na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem.

Je mámou malého chlapečka a ráda se věnuje seberozvoji, v roce 2023 absolvovala certifikovaný výcvik kouče na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně. Ráda se vzdělává, navštěvuje semináře a workshopy, které jí posouvají dál.

Volný čas tráví nejraději v horách, na longboardu, s rodinou a přáteli. Miluje snídaně, západy slunce, dobrou kávu a výšlapy po kopcích.

Olga Zvolánková

asistentka pedagoga

Pochází z Uherského Brodu, města J. A. Komenského. SPgŠ vystudovala v Boskovicích, obor vychovatelství. Pracovala jako pedagog v různých školských zařízeních, včetně sociálních služeb. K jejím koníčkům patří četba beletrie a naučné literatury, výtvarné umění, hudba a divadlo.

Andrea Röberová

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

Andrea je člověk, který má rád děti a který rád pomáhá ostatním k dosažení jejich cílů, proto se rozhodla udělat si kurz Asistent pedagoga a pomáhat se vzděláváním dětí, a to nejen dětí se speciálními potřebami. Co se týče zkušeností s prací s dětmi, tak má jednu z nejcennějších, a tou je každodenní „práce“ se svými dvěma dětmi. Práce s dětmi ji opravdu baví a naplňuje. Do budoucna by se ráda věnovala pedagogice jako takové, vzdělávala se v ní a rozšiřovala tak své znalosti a dovednosti v oblasti edukace.

Bc. Martina Karbanová

asistentka pedagoga

Vystudovala střední školu technickou v oboru Pozemní stavitelství a v tu dobu ještě věřila, že po maturitní zkoušce si zvolí opět technický obor, a to na ČVUT. Srdce ji však už během studia střední školy táhlo jinam. Po maturitě si vybrala Pedagogickou fakultu, a protože ji vždy bavila psychologie a práce s dětmi, začala studovat obor Sociální pedagogika. V mládí se několik let věnovala atletice, ke sportu se snaží vést i své děti. Je mámou dvou úžasných bytostí, se kterými se vzájemně učí a kráčí životem. Je pro ni důležité děti provázet s láskou a respektem, učí je úctu k sobě a ke všemu kolem nás, propojit se s přírodou a rytmem roku. Miluje přírodu, knihy, svou zahradu, setkávání se a život jako takový… 

Nebudete dobrým učitelem, pokud se soustředíte pouze na to, co děláte, a ne na to, kým jste.” Rudolf Steiner