Základní a Mateřská škola Jeřabinka

Školné a stravné v mateřské škole se platí podle toho, kolik dní v týdnu chodí Vaše dítě do školky.  Nabízíme slevu pro druhého i třetího sourozence.

Výše školného v základní škole se řídí tím, zda dítě chodí jen na dopolední výuku či navštěvuje školní družinu (mladší žáci) nebo školní klub (starší žáci). Nabízíme slevu pro druhého i třetího sourozence. 

Stravné v základní škole obsahuje buď pouze obědy nebo i odpolední svačiny.